Đề nghị thực hiện tuổi hưu cao hơn đối với nữ lãnh đạo

30/06/2015 - 10:56

PNO - PN - UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Chính phủ chấp thuận cho UBND TP.HCM tiếp tục thực hiện tuổi hưu cao hơn mức tuổi chung đối với các nữ là ủy viên BTV Thành ủy, là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (không phải là trưởng...

Chế độ hưu này được thực hiện trong thời gian chờ Chính phủ điều chỉnh chính thức Nghị định số 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nữ phát huy tài năng, trí tuệ và tiếp tục cống hiến cho tổ chức.

Theo UBND TP.HCM, tại điểm k, khoản 1, điều 2 Nghị định số 53, đối tượng áp dụng là “ủy viên ban thường vụ kiêm trưởng các ban đảng của Thành ủy TP.Hà Nội và TP.HCM”.

Tuy nhiên, thực tế tại TP.HCM hiện nay, các đồng chí cán bộ nữ là ủy viên ban thường vụ được phân công phụ trách một số lĩnh vực, đơn vị công tác của TP vẫn có hệ số phụ cấp chức vụ tương đương phó chủ tịch HĐND và UBND TP cho dù không phải là trưởng các ban đảng của TP như đồng chí Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Các đồng chí đều là những người có đủ phẩm chất, năng lực, có quá trình đóng góp cho sự phát triển chung của TP và còn đủ điều kiện sức khỏe tham gia công tác.

Do đó, UBND TP.HCM đề xuất Chính phủ điều chỉnh điểm k, khoản 1, điều 2 Nghị định số 53 “ủy viên ban thường vụ kiêm trưởng các ban đảng của Thành ủy TP.Hà Nội và TP.HCM” thành “ủy viên ban thường vụ Thành ủy TP.Hà Nội và TP.HCM”.

QUỲNH MAI

 
TIN MỚI