Chỉ được chuyển nhượng, cho tặng biển số ô tô trúng đấu giá đi kèm xe

15/11/2022 - 15:20

PNO - Theo nghị quyết vừa được thông qua, người trúng đấu giá biển số ô tô chỉ được chuyển nhượng, cho tặng xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.

 

Tại ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ô tô, chốt mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng
Tại ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ô tô, "chốt" mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng

Chiều 15/11, với đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 và được thực hiện trong 3 năm. Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết và đề xuất hoàn thiện pháp luật về đấu giá biển số xe ô tô tại kỳ họp đầu năm 2026.

Theo Nghị quyết, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá. Bước giá là 5 triệu đồng.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô.

Hình thức, phương thức, trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô là đấu giá trực tuyến, phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô.

Người trúng đấu giá biển số xe ô tô có quyền được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá; được đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở.

Người trúng đấu giá được giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu; được cấp lại biển số xe ô tô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe, người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI