Cần làm gì để được nhận con nuôi?

21/07/2022 - 06:37

PNO - Việc nhận nuôi con nuôi cũng phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi.

Hỏi: Vợ chồng tôi muốn nhận một bé tám tuổi làm con nuôi. Xin hỏi pháp luật quy định ra sao về vấn đề này? 

Lê Thị Hồng Vân (Bình Dương)


Trả lời: Nếu vợ chồng bạn có nguyện vọng nhận con nuôi thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều 8 Luật Nuôi con nuôi quy định, các đối tượng được nhận làm con nuôi gồm: trẻ em dưới 16 tuổi; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi hoặc được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Luật cũng quy định: Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng. Người nhận con nuôi phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt.

Việc nhận nuôi con nuôi cũng phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi. Trường hợp nhận trẻ từ đủ chín tuổi trở lên làm con nuôi còn phải được sự đồng ý của trẻ. Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. 

Cha mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con được sinh ra ít nhất 15 ngày.

 Luật sư Nguyễn Thu Đào (Đoàn Luật sư TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI