Bộ Công an đề xuất tịch thu xe vi phạm đã hết thời hạn tạm giữ

08/09/2021 - 13:45

PNO - Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về quản lý, bảo quản và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Đây là nghị định dự kiến thay thế cho Nghị định 115/2013 (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 31/2020) quy định cùng về nội dung.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo đó là Bộ Công an đề xuất một số quy định mới so với hiện hành, liên quan đến việc xử lý đối với tang vật, xe vi phạm đã hết hạn tạm giữ.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, xe vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính - Ảnh minh họa
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, xe vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính - Ảnh minh họa

Theo đó, đối với trường hợp xác định được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của tang vật, xe (gọi tắt là người vi phạm), sau khi hết hạn tạm giữ thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo cho họ hai lần.

Lần 1 phải được thực hiện trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tạm giữ tang vật, xe. Lần 2 được thực hiện trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông báo lần 1.

Hết hạn một tháng kể từ ngày thông báo lần 2, nếu người vi phạm không đến nhận thì trong thời hạn năm ngày làm việc, người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, xe vi phạm.

Đối với trường hợp không xác định được người vi phạm, người ra quyết định tạm giữ phải thông báo hai lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Lần 1 phải được thực hiện trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tạm giữ. Lần 2 được thực hiện trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông báo lần 1.

Hết hạn một năm kể từ ngày thông báo lần 2, nếu người vi phạm không đến nhận thì trong thời hạn năm ngày làm việc, người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, xe vi phạm.

Như vậy, trong vòng 45 ngày kể từ ngày hết hạn tạm giữ, xe vi phạm sẽ bị tịch thu nếu như người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng. Trường hợp không xác định được người vi phạm thì thời gian này là 380 ngày.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI