Bộ Công an có quy định mới về cấp thẻ căn cước công dân

19/06/2021 - 16:19

PNO - Bộ Công an vừa ban hành thông tư mới quy định về việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.

Bộ Công an ban hành Thông tư 59/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015 (được sửa đổi bằng Nghị định 37/2021). Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ 1/7 tới đây, với rất nhiều điểm mới về cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD).

Bộ Công an có quy định mới về cấp thẻ căn cước công dân
Bộ Công an có quy định mới về cấp thẻ căn cước công dân

Theo thông tư, công dân trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Nếu đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ CCCD. Hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan công an nơi công dân đề nghị.

So với quy định hiện nay, người dân có thể đến bất cứ cơ quan công an có thẩm quyền (kể cả tạm trú) để đề nghị cấp CCCD, không cần bắt buộc phải về nơi thường trú nữa. Ngoài ra, công dân còn có thể đăng ký cấp CCCD bằng hình thức trực tuyến.

Về trình tự cấp CCCD, Thông tư 59/2021 quy định 6 bước, cơ bản giống với quy trình đang áp dụng hiện hành.

Đáng chú ý, trong thông tư mới, Bộ Công an cho biết mã QR code trên thẻ CCCD gắn chip có lưu thông tin về số CCCD, số chứng minh nhân dân (CMND) cũ.

Do đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra thông tin về số CCCD, số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD như trước đây.

Với những trường hợp trong mã QR code trên thẻ CCCD không có thông tin về số CMND hoặc CCCD cũ, Bộ Công an yêu cầu cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD cũ cho công dân khi có yêu cầu.

Tương tự với việc cấp CCCD, công dân có thể đăng ký cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại bất kỳ cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD, khi công dân đã có thông tin số CMND, CCCD trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI