Thủ tục hành chính 8 lĩnh vực đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong cao điểm phòng, chống dịch

03/06/2021 - 21:56

PNO - Văn phòng UBND TPHCM đã lập danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, gồm 8 lĩnh vực: tư pháp; đăng ký biện pháp bảo đảm; giao thông vận tải; xây dựng; nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch và đầu tư; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; lao động.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại Công văn 1803 về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP, tối 3/6, Văn phòng UBND TPHCM ban hành Công văn khẩn 4230 về danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Cá nhân, tổ chức trong trường hợp đặc biệt, cấp bách vẫn có thể yêu cầu tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp ở 8 lĩnh vực.
Cá nhân, tổ chức trong trường hợp đặc biệt, cấp bách vẫn có thể yêu cầu tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp ở 8 lĩnh vực.

Theo đó, trong trường hợp đặc biệt, cấp bách mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu, các cơ quan hành chính vẫn tiếp tục tiếp nhận trực tiếp và giải quyết; đồng thời, khuyến khích trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đó là các thủ tục liên quan đến công tác: đăng ký khai sinh, khai tử; các nhóm thủ tục liên quan đến kho bạc, công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm… để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức; thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Văn phòng UBND TPHCM đã lập danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, gồm 8 lĩnh vực: tư pháp; đăng ký biện pháp bảo đảm; giao thông vận tải; xây dựng; nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch và đầu tư; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; lao động.

UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và theo lĩnh vực phụ trách, ngoài các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực nêu trên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách để tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19:

1. Lĩnh vực tư pháp

1.1. Khai sinh, khai tử.

1.2. Công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại.

2. Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

3. Lĩnh vực giao thông vận tải

3.1. Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

3.2. Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thủy trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương.

3.3. Thủ tục công bố lại cảng, bến thủy nội địa đối với cảng, bến thủy nội địa còn hiệu lực hoạt động đến trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

3.4. Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển.

3.5. Tổ chức lưu thông tạm thời cho xe ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.

3.6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số xe máy chuyên dùng.

3.7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

4. Lĩnh vực xây dựng

4.1. Hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Sở Xây dựng.

4.2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

4.3. Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình (Ban Quản lý Khu công nghệ cao thực hiện tiếp nhận trực tiếp và giải quyết hồ sơ).

5. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn, sản phẩm động vật trên cạn từ cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh.

6. Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

6.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận trực tiếp tùy theo nhu cầu cấp bách, hoặc cần thiết do tổ chức, đơn vị, nhà đầu tư, doanh nghiệp tự xác định.

6.2. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tiếp nhận trực tiếp hồ sơ cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cho các ngành thuộc lĩnh vực lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế.

6.2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp nhận trực tiếp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký hợp tác xã tùy theo nhu cầu cấp bách hoặc cần thiết do tổ chức, cá nhân tự xác định.

7. Lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn tại cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

8. Lĩnh vực lao động

Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu Công nghiệp tiếp nhận trực tiếp đối với các thủ tục:

8.1. Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

8.2. Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

8.3. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

 

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI