24 đơn vị, cá nhân nhận Giải thưởng Công nghệ thông tin -Truyền thông TP.HCM

28/12/2018 - 21:05

PNO - Ngày 28/12, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM tổ chức trao Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) TP lần 10, năm 2018 với chủ đề “Vì TP thông minh, đổi mới, sáng tạo” và kỷ niệm 10 năm tổ chức giải thưởng.

Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM được tổ chức hàng năm kể từ năm 2008 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, các giải CNTT-TT tiêu biểu của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT hoặc có triển khai ứng dụng CNTT-TT. Theo Sở Thông tin Truyền thông TP, năm nay có 75 hồ sơ đăng ký tham dự 6 nhóm của Giải thưởng CNTT-TT lần thứ 10.

24 don vi, ca nhan nhan Giai thuong Cong nghe thong tin -Truyen thong TP.HCM
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tham quan triển lãm Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM.

Kết quả, có 24 đơn vị, cá nhân được nhận Giải thưởng CNTT-TT năm nay. Cụ thể, 4 đơn vị nhận Giải thưởng nhóm 1 (Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu); 3 đơn vị được nhận giải thưởng nhóm 2 (Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu); 3 đơn vị được nhận giải thưởng nhóm 3 (Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu); 2 đơn vị nhận giải thưởng nhóm 4 (Đơn vị có ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu); 1 đơn vị và 1 cá nhân được nhận giải thưởng nhóm 5 (Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT TP); 10 sinh viên được nhận giải thưởng nhóm 6 (Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc).

24 don vi, ca nhan nhan Giai thuong Cong nghe thong tin -Truyen thong TP.HCM
Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ trao giải

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Giải thưởng CNTT-TT TP năm nay góp phần vào định hướng phát triển của TP, phát huy sáng tạo để phát triển TP. Giải thưởng CNTT-TT cần cung cấp đầu vào xét tuyển cho Giải thưởng Sáng tạo của TP, trong đó khẳng định con người, sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực CNTT. Khi ứng dụng CNTT ngày càng cao sẽ giúp khai thác tốt hơn nguồn lực con người, góp phần xây dựng TP thông minh, đưa TP phát triển nhanh, bền vững hơn. Giải thưởng CNTT-TT cần khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân có các giải pháp làm tốt các nội dung này.

24 don vi, ca nhan nhan Giai thuong Cong nghe thong tin -Truyen thong TP.HCM
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần thứ 10 cho các đơn vị.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, số doanh nghiệp CNTT của TP hiện chiếm chưa tới 2,6% tổng số doanh nghiệp của TP với số lao động chưa đến 80.000 người (chiếm 1,8% lao động của TP). Các doanh nghiệp CNTT của TP có tốc độ tăng trưởng cao, nhưng tỷ trọng còn nhỏ trong nền kinh tế TP. Giải thưởng CNTT TP phải góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp CNTT để có thêm nhiều doanh nghiệp mới.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, cần xem xét những nội dung sẽ được trao Giải thưởng CNTT-TT và mở rộng các nhóm giải thưởng những năm tới, trong đó ngoài các doanh nghiệp, sinh viên, giảng viên có nhiều đóng góp trong lĩnh vực CNTT, có thể xem xét các nhóm nghiên cứu, những người làm công tác quản lý có đóng góp hình thành chính sách sáng tạo trong phát triển CNNT - TT của TP.

                                                          Hoài An

 
Array ( [news_id] => 120350 [news_title] => 24 đơn vị, cá nhân nhận Giải thưởng Công nghệ thông tin -Truyền thông TP.HCM [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 147847_hinh-1-282045398.jpg [news_subcontent] => Ngày 28/12, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM tổ chức trao Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) TP lần 10, năm 2018 với chủ đề “Vì TP thông minh, đổi mới, sáng tạo” và kỷ niệm 10 năm tổ chức giải thưởng. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Ngày 28/12, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM tổ chức trao Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) TP lần 10, năm 2018 với chủ đề “Vì TP thông minh, đổi mới, sáng tạo” và kỷ niệm 10 năm tổ chức giải thưởng. [news_content] =>

Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM được tổ chức hàng năm kể từ năm 2008 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm, các giải CNTT-TT tiêu biểu của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT hoặc có triển khai ứng dụng CNTT-TT. Theo Sở Thông tin Truyền thông TP, năm nay có 75 hồ sơ đăng ký tham dự 6 nhóm của Giải thưởng CNTT-TT lần thứ 10.

24 don vi, ca nhan nhan Giai thuong Cong nghe thong tin -Truyen thong TP.HCM
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tham quan triển lãm Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM.

Kết quả, có 24 đơn vị, cá nhân được nhận Giải thưởng CNTT-TT năm nay. Cụ thể, 4 đơn vị nhận Giải thưởng nhóm 1 (Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu); 3 đơn vị được nhận giải thưởng nhóm 2 (Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu); 3 đơn vị được nhận giải thưởng nhóm 3 (Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu); 2 đơn vị nhận giải thưởng nhóm 4 (Đơn vị có ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu); 1 đơn vị và 1 cá nhân được nhận giải thưởng nhóm 5 (Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT TP); 10 sinh viên được nhận giải thưởng nhóm 6 (Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc).

24 don vi, ca nhan nhan Giai thuong Cong nghe thong tin -Truyen thong TP.HCM
Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ trao giải

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Giải thưởng CNTT-TT TP năm nay góp phần vào định hướng phát triển của TP, phát huy sáng tạo để phát triển TP. Giải thưởng CNTT-TT cần cung cấp đầu vào xét tuyển cho Giải thưởng Sáng tạo của TP, trong đó khẳng định con người, sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực CNTT. Khi ứng dụng CNTT ngày càng cao sẽ giúp khai thác tốt hơn nguồn lực con người, góp phần xây dựng TP thông minh, đưa TP phát triển nhanh, bền vững hơn. Giải thưởng CNTT-TT cần khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân có các giải pháp làm tốt các nội dung này.

24 don vi, ca nhan nhan Giai thuong Cong nghe thong tin -Truyen thong TP.HCM
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao Giải thưởng CNTT - TT TP.HCM lần thứ 10 cho các đơn vị.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, số doanh nghiệp CNTT của TP hiện chiếm chưa tới 2,6% tổng số doanh nghiệp của TP với số lao động chưa đến 80.000 người (chiếm 1,8% lao động của TP). Các doanh nghiệp CNTT của TP có tốc độ tăng trưởng cao, nhưng tỷ trọng còn nhỏ trong nền kinh tế TP. Giải thưởng CNTT TP phải góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp CNTT để có thêm nhiều doanh nghiệp mới.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, cần xem xét những nội dung sẽ được trao Giải thưởng CNTT-TT và mở rộng các nhóm giải thưởng những năm tới, trong đó ngoài các doanh nghiệp, sinh viên, giảng viên có nhiều đóng góp trong lĩnh vực CNTT, có thể xem xét các nhóm nghiên cứu, những người làm công tác quản lý có đóng góp hình thành chính sách sáng tạo trong phát triển CNNT - TT của TP.

                                                          Hoài An

[news_source] => [news_tag] => thông tin truyền thông,giải thưởng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-12-28 21:05:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-12-28 21:05:00 [news_relate_news] => 14,57 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/24-don-vi-ca-nhan-nhan-giai-thuong-cong-nghe-thong-tin-truyen-thong-tphcm-147847/ [news_urlid] => 147847 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 61 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/24-don-vi-ca-nhan-nhan-giai-thuong-cong-nghe-thong-tin-truyen-thong-tp-hcm-a120350.html [tag] => thông tin truyền thônggiải thưởng công nghệ thông tinCông nghệ thông tin [daynews2] => 2018-12-28 21:05 [daynews] => 28/12/2018 - 21:05 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI