Xem xét trách nhiệm 66 cá nhân liên quan sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

07/08/2020 - 18:10

PNO - Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)...

Đối với vụ việc tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm:

Ban Thường vụ Thành ủy có văn bản báo cáo, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét theo thẩm quyền đối với một cá nhân.

Đối với 3 cá nhân là Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm: bà Phan Thị Thắng - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Tất Thành Cang - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công trình Lịch sử TPHCM, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Theo kết luận, 3 cá nhân này có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất kết luận phê bình.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 5 cá nhân: bà Nguyễn Thị Hữu Hòa - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bằng hình thức cảnh cáo; ông Tạ Quang Vinh - nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính, bằng hình thức cảnh cáo; ông Nguyễn Quốc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Xổ số Kiến thiết thành phố, nguyên Trưởng ban Vật giá, Sở Tài chính, bằng hình thức cảnh cáo; ông Nguyễn Thế Minh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bằng hình thức khiển trách; ông Nguyễn Văn Hồng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét hình thức kỷ luật đối với: ông Nguyễn Anh Tuấn - nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; ông Nguyễn Lê Dũng - nguyên Phó trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; ông Nguyễn Thanh Nhàn - nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Quách Hồng Tuyến - nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Văn Tám - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Đỗ Hữu Nam, Phó trưởng Phòng Kinh tế ngành, nguyên Phó trưởng Phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các cá nhân này có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên thống nhất kết luận phê bình.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã phê bình 38 cá nhân do cùng chịu trách nhiệm liên quan việc tham mưu, tổ chức thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không phải là đảng viên.

Đối với vụ việc tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, dẫn đến Tổng công ty có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất; làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên Tổng công ty.

Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng thời phê bình 5 cá nhân.

Tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước; chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hùng Việt, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty; phê bình 5 cá nhân.

Tại Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chưa xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Ban Thường vụ Thành ủy phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phê bình đối với ông Phạm Công Nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty và ông Trương Văn Hiền, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Lãnh đạo Tổng công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc quản lý công nợ; việc quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển; chi hộ tiền trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất; quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn; thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện Dự án và thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 cá nhân: ông Nguyễn Phước Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Nguyễn Đình Phú, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Tổng giám đốc, nguyên thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Nguyễn An Trường, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC):

Lãnh đạo Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình Tòa nhà văn phòng và sử dụng Tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện Dự án Khu dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016 - 2017); việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; việc thẩm định giá và việc thực hiện Dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 8 cá nhân: ông Lê Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Mai Văn Đường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; ông Phùng Đức Trí, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty; ông Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc Công ty; ông Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc Công ty; ông Nguyễn Việt Dũng, Đảng ủy viên, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 cá nhân: bà Trương Thị Hương Giang, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty; ông Bùi Hải Hà, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty.

- Phê bình đối với 3 cá nhân.

Đối với vụ việc tại Quận ủy Thủ Đức, Huyện ủy Bình Chánh, Huyện ủy Củ Chi:

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kết luận các tổ chức đảng và đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; việc điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ có trường hợp chưa đúng quy định; việc chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng do cơ quan báo chí phản ánh chưa đạt yêu cầu; một số đảng viên chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi.

Đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thủ Đức và ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và trách nhiệm đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất không kỷ luật, phê bình.

Ban Thường vụ Thành ủy phê bình rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với 5 đảng viên gồm: ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức; ông Lê Hữu Thành, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức; ông Trần Phú Lữ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh; ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi; ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phê bình đối với 3 đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh.

Đồng thời, các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi đang tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 21 tổ chức đảng và 155 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
Array ( [news_id] => 1414964 [news_title] => Xem xét trách nhiệm 66 cá nhân liên quan sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm [news_title_seo] => Xem xét trách nhiệm 66 cá nhân liên quan sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm [news_supertitle] => [news_picture] => xem-xet-trach-nhiem-66-ca-nhan-lien-_1596795795.jpg [news_subcontent] => Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên. [news_subcontent_seo] => Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên. [news_headline] => Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)... [news_content] =>

Đối với vụ việc tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm:

Ban Thường vụ Thành ủy có văn bản báo cáo, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét theo thẩm quyền đối với một cá nhân.

Đối với 3 cá nhân là Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm: bà Phan Thị Thắng - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Tất Thành Cang - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công trình Lịch sử TPHCM, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Theo kết luận, 3 cá nhân này có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất kết luận phê bình.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 5 cá nhân: bà Nguyễn Thị Hữu Hòa - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bằng hình thức cảnh cáo; ông Tạ Quang Vinh - nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính, bằng hình thức cảnh cáo; ông Nguyễn Quốc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Xổ số Kiến thiết thành phố, nguyên Trưởng ban Vật giá, Sở Tài chính, bằng hình thức cảnh cáo; ông Nguyễn Thế Minh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bằng hình thức khiển trách; ông Nguyễn Văn Hồng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét hình thức kỷ luật đối với: ông Nguyễn Anh Tuấn - nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; ông Nguyễn Lê Dũng - nguyên Phó trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; ông Nguyễn Thanh Nhàn - nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Quách Hồng Tuyến - nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Văn Tám - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Đỗ Hữu Nam, Phó trưởng Phòng Kinh tế ngành, nguyên Phó trưởng Phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các cá nhân này có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên thống nhất kết luận phê bình.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã phê bình 38 cá nhân do cùng chịu trách nhiệm liên quan việc tham mưu, tổ chức thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không phải là đảng viên.

Đối với vụ việc tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, dẫn đến Tổng công ty có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất; làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên Tổng công ty.

Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng thời phê bình 5 cá nhân.

Tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước; chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hùng Việt, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty; phê bình 5 cá nhân.

Tại Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chưa xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Ban Thường vụ Thành ủy phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phê bình đối với ông Phạm Công Nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty và ông Trương Văn Hiền, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty.

Tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Lãnh đạo Tổng công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc quản lý công nợ; việc quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển; chi hộ tiền trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất; quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn; thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện Dự án và thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 cá nhân: ông Nguyễn Phước Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Nguyễn Đình Phú, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Tổng giám đốc, nguyên thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Nguyễn An Trường, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC):

Lãnh đạo Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình Tòa nhà văn phòng và sử dụng Tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện Dự án Khu dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016 - 2017); việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; việc thẩm định giá và việc thực hiện Dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 8 cá nhân: ông Lê Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Mai Văn Đường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; ông Phùng Đức Trí, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty; ông Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc Công ty; ông Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc Công ty; ông Nguyễn Việt Dũng, Đảng ủy viên, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 cá nhân: bà Trương Thị Hương Giang, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty; ông Bùi Hải Hà, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty.

- Phê bình đối với 3 cá nhân.

Đối với vụ việc tại Quận ủy Thủ Đức, Huyện ủy Bình Chánh, Huyện ủy Củ Chi:

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kết luận các tổ chức đảng và đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; việc điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ có trường hợp chưa đúng quy định; việc chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng do cơ quan báo chí phản ánh chưa đạt yêu cầu; một số đảng viên chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi.

Đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thủ Đức và ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và trách nhiệm đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất không kỷ luật, phê bình.

Ban Thường vụ Thành ủy phê bình rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với 5 đảng viên gồm: ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức; ông Lê Hữu Thành, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức; ông Trần Phú Lữ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh; ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi; ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phê bình đối với 3 đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh.

Đồng thời, các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi đang tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 21 tổ chức đảng và 155 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

P.V

[news_source] => [news_tag] => Tất Thành Cang,Khu đô thị mới Thủ Thiêm,Phan Thị Thắng,kỷ luật [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-08-07 17:23:13 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-08-07 18:10:26 [news_relate_news] => 1414959,1414960, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 584 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/xem-xet-trach-nhiem-66-ca-nhan-lien-quan-sai-pham-tai-khu-do-thi-moi-thu-thiem-a1414964.html [tag] => Tất Thành CangKhu đô thị mới Thủ ThiêmPhan Thị Thắngkỷ luật [daynews2] => 2020-08-07 18:10 [daynews] => 07/08/2020 - 18:10 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI