UBND TPHCM yêu cầu xử nghiêm karaoke vi phạm tiếng ồn

27/02/2021 - 13:30

PNO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký ban hành công văn số 560/UBND-NCPC chỉ đạo các ủy viên UBND TPHCM, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc về việc tăng cường phòng chống vi phạm tiếng ồn.

Công văn cho biết, dù UBND TPHCM đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý những vi phạm về tiếng ồn nhưng thời gian qua hiệu quả vẫn chưa cao. Về giải pháp lâu dài, để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo giao Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc Công an TP, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho Chủ tịch UBND TP, vừa kiến nghị vừa chủ động thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản: nhóm giải pháp về xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nhóm giải pháp về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và nhóm giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng giữ gìn trật tự, an toàn xã hội… và trình Chủ tịch UBND TP trước ngày 31/3/2021.

Trước mắt, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của UBND TP, thực hiện kết hợp, đồng bộ nhiều biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống vi phạm về tiếng ồn.

Giám đốc Công an TP tiếp tục quán triệt, chỉ đạo Công an TP. Thủ Đức và Công an các quận, huyện giao trách nhiệm cho trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn kịp thời và xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn tại địa bàn quản lý. Đồng thời, chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếng ồn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tiếng ồn sâu rộng đến từng người dân và cộng đồng dân cư.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI