TPHCM tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 2023

16/12/2022 - 17:35

PNO - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 - năm 2023.

Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và tự nguyện
Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và tự nguyện

UBND TPHCM yêu cầu công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xét tặng đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và tự nguyện. Trong đó, chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, nhà giáo là nữ, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là người dân tộc ít người, nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Vào thời điểm xét tặng, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại địa bàn nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng tại địa bàn đó. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2020 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng thuộc đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 2023. Tiêu chuẩn thành tích liền kề năm đề nghị xét tặng là thành tích liền kề năm có quyết định nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.

Các nhà giáo đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội vẫn tiếp tục giảng dạy, quản lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú khi có hợp đồng giảng dạy cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập và tham gia xét tặng danh hiệu thi đua hằng năm. 

Danh hiệu Nhà giáo nhân dân được xét tặng cho các nhà giáo đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và sau đó đạt các tiêu chuẩn được quy định. Cán bộ quản lý giáo dục có đủ số năm trực tiếp giảng dạy mới đủ điều kiện đề nghị xét tặng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Thời gian làm cán bộ quản lý giáo dục nhưng vẫn tham gia giảng dạy được tính là thời gian công tác trong ngành nhưng không được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy. Thời gian giảng dạy hợp đồng của nhà giáo do cơ quan thẩm quyền ký theo quy định vẫn được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.

UBND TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tổ chức xét tặng; đồng thời tham mưu UBND thành phố quyết định thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp thành phố năm 2023.

Minh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI