TPHCM rà soát hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo chưa có mã định danh, căn cước công dân

06/12/2022 - 18:46

PNO - Chỉ đạo này nhằm bảo đảm các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội của thành phố theo đúng quy định.

 

vẫn còn một số thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo chưa thụ hưởng chính sách an sinh xã hội
TPHCM vẫn còn một số thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo chưa thụ hưởng chính sách an sinh xã hội

Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM vừa có công văn đề nghị UBND quận, huyện và TP Thủ Đức hướng dẫn các phường xã, thị trấn triển khai rà soát, lập danh sách các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo trên địa bàn chưa được cấp số định danh cá nhân (ĐDCN) và căn cước công dân (CCCD).

Để đảm bảo chính sách hỗ trợ an sinh xã hội theo đúng quy định, Thường trực Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương tổng hợp danh sách nêu trên, báo cáo về Văn phòng Ban chỉ đạo trước ngày 15/12 để phối hợp chỉ đạo, giám sát thực hiện. Đồng thời, gửi danh sách này đến các đơn vị liên quan thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TPHCM.

Trước đó, trong quá trình giám sát thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022 và báo cáo của UBND phường xã, thị trấn vẫn còn một số thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo chưa thụ hưởng chính sách an sinh xã hội như thẻ bảo hiểm y tế, trẻ em trong độ tuổi đi học chưa được đến trường... với lý do các thành viên trên không có thẻ CCCD/CMND, giấy khai sinh.

Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM cũng yêu cầu Công an cùng Phòng Tư pháp quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện xác minh, phân loại và giải quyết cấp số ĐDCN, CCCD theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TPHCM theo đúng quy định.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI