Đề xuất chính sách hỗ trợ nhà ở cho 230.000 hộ nghèo ở nông thôn

10/03/2022 - 15:06

PNO - Bộ Xây dựng vừa có dự thảo tờ trình gửi các bộ, ngành lấy ý kiến về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở cho khoảng 230.000 hộ nghèo khu vực nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025.

Chính sách này nhằm đảm bảo người dân ở khu vực nông thôn ai cũng có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Nguồn vốn thực hiện lấy từ 50% nguồn vốn vay do ngân sách trung ương cấp cho Ngân hàng (NH) Chính sách xã hội (CSXH), 50% còn lại do NH CSXH huy động. 

Về mức hỗ trợ, ngân sách trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng đối với hộ xây mới nhà ở, 20 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà ở. Đối với các hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội thì được hỗ trợ trực tiếp theo mức quy định tại khoản 1, 3, điều 15 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Các địa phương có trách nhiệm hỗ trợ thêm ngoài phần ngân sách trung ương hỗ trợ và huy động cộng đồng giúp đỡ các hộ làm nhà ở.

Hộ gia đình thuộc đối tượng theo quy định có nhu cầu vay vốn, được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ NH CSXH để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay tối đa 15 năm, thời gian ân hạn tối đa 5 năm, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay. Ngoài mức vay, hộ gia đình tham gia đóng góp và huy động các nguồn vốn khác từ cộng đồng để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở đảm bảo quy mô và chất lượng theo quy định.

NH CSXH thực hiện giải ngân 100% vốn vay theo quy định đối với những hộ gia đình thực hiện xây dựng mới nhà ở sau khi hoàn thành phần móng, giải ngân đối với những hộ gia đình sửa chữa, cải tạo nhà ở sau khi hoàn thành 30% khối lượng công việc.

Sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình phải xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đang có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 18m2) và đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Nhà ở phải chịu được an toàn khi xảy ra bão, tố, lốc. Hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở trong trường hợp này đều được cấp giấy chủ quyền nhưng chỉ được chuyển nhượng sau khi đã trả hết nợ cho NH.

Theo Bộ Xây dựng, quyết định này khi được ban hành sẽ thực hiện trong bốn năm, từ năm 2022 đến năm 2025. Trong đó, chín tháng đầu năm 2022 sẽ xây dựng đề án và phê duyệt đề án; ba tháng cuối năm 2022 hỗ trợ khoảng 10% số đối tượng. Năm 2023 hỗ trợ khoảng 35% số đối tượng; năm 2024 hỗ trợ khoảng 35% số đối tượng; năm 2025 hỗ trợ khoảng 20% số đối tượng. 

Phước Quyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI