TPHCM: 0,17% hộ nghèo có thành viên là cán bộ, công chức

03/12/2021 - 06:53

PNO - Khảo sát mới nhất cho thấy có 115 hộ nghèo, cận nghèo với 124 nhân khẩu đang là cán bộ, công chức tại TPHCM.

Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM vừa có báo cáo kết quả khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 của thành phố.

Kết quả khảo sát tại thời điểm ngày 1/1 và 1/10, trong tổng số hơn 2,5 triệu hộ dân của TPHCM, có 37.772 hộ nghèo, với 148.763 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,49%. Hộ cận nghèo là 20.247 hộ, với 78.980 nhân khẩu, chiếm 0,8%.

Người khó khăn tại TPHCM trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Quốc Ngọc
Người khó khăn tại TPHCM trong đại dịch COVID-19 - Ảnh: Quốc Ngọc

Nếu so với chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021-2025, TPHCM chỉ có 4.249 hộ nghèo, với 15.573 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,17% trong tổng số hộ dân của thành phố và 830 hộ cận nghèo, với 1.290 nhân khẩu, chiếm 0,03%. Hộ có thu nhập trong chuẩn mức sống trung bình quốc gia là 19.200 hộ, với 76.430 nhân khẩu, chiếm 0,76%.

Phân loại hộ nghèo, cận nghèo có thành viên đang làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước cho thấy, có 115 hộ với 124 người đang là cán bộ, công chức. Trong đó, có 66 hộ nghèo, chiếm 0,17% và 49 hộ cận nghèo, chiếm 0,24%. Ngoài ra, còn có 445 hộ nghèo, cận nghèo với 462 người đang là viên chức (270 hộ nghèo, chiếm 0,71% và 175 hộ cận nghèo, chiếm 0,86%).

Tương tự, có 3.564 hộ nghèo, cận nghèo với 4.822 người đang là lao động trong cơ quan đơn vị nhà nước và 123 hộ nghèo, cận nghèo với 124 người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang tại TPHCM. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội là 7.148 hộ, với 8.154 nhân khẩu…

Kinh phí thực hiện cuộc khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo TPHCM giai đoạn 2021-2025 dự kiến hơn 6,5 tỷ đồng. Số tiền này là nguồn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố trích từ tiền lãi điều tiết Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm thành phố.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI