TPHCM: Phải có xét nghiệm âm tính, tiêm vắc xin... mới được phục vụ ăn uống

15/09/2021 - 19:21

PNO - Ngày 15/9, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm trình UBND TP xem xét, phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phố.

đối với hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn trên địa bàn Thành phố.
TPHCM sẽ ban hành bộ tiêu chí an toàn đối với hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn 

Cụ thể, cơ sở kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phố chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tiêu chí 1: Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tiêu chí 2: Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan…).

Tiêu chí 3: Khu vực kinh doanh trong cơ sở phải đảm bảo mật độ tối thiểu 4 mét vuông/người và khoảng cách giữa 2 người tối thiểu là 2 mét (bao gồm nhân viên của cơ sở).

Tiêu chí 4: Các cơ sở phải bố trí khu vực giao - nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển đảm bảo khoảng cách giữa 2 người tối thiểu là 2 mét và phải tuân thủ nguyên tắc “5K”. Trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dụng dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng 1 lần.

Tiêu chí 5: Người lao động, người đến cơ sở (người giao nhận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở...) phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (tiêm ngừa vắc xin, thực hiện xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, thông báo các trường hợp tiếp xúc với F0 hoặc Fl...).

Bộ tiêu chí quy định, hoạt động kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phố phải đạt 5/5 tiêu chí.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tiêu chí 1: Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tiêu chí 2: Đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan…).

Tiêu chí 3: Người lao động, người đến cơ sở (người giao nhận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở) phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (tiêm ngừa vắc xin, thực hiện xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, thông báo với các trường hợp tiếp xúc với F0 hoặc F1…).

Tiêu chí 4: Cơ sở kinh doanh phải có biện pháp kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn ngành y tế đối với người lao động và người ra vào cơ sở theo nguyên tắc “5K”, đo thân nhiệt, tiêm ngừa vắc xin…).

Tiêu chí 5: Cơ sở phải bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách biệt với các khu vực khác; đảm bảo khoảng cách giữa 2 người tối thiểu 2 mét. Trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng 1 lần.

Tiêu chí 6: Cơ sở có xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19, khu vực ăn uống phải đảm bảo mật độ tối thiểu 4 mét vuông/người, khoảng cách giữa 2 người tối thiểu là 2 mét hoặc bố trí vách ngăn.

Bộ tiêu chí quy định các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đạt 6/6 tiêu chí mới được phép hoạt động (riêng tiêu chí 6 áp dụng thêm đối với cơ sở có phục vụ ăn uống tại chỗ).

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI