TPHCM: chỉ 305 cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

20/07/2020 - 21:19

PNO - UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. 119.802 cán bộ, công chức, viên chức đã được đánh giá, phân loại.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 97,51%. Trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 32,03%; hoàn thành tốt nhiệm vụ là 65,48%.

Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với công chức), hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức) đạt 2,24%.

Còn lại, 0,25% là tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có kết quả đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, tương ứng 305 người.

Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức có bao gồm dựa trên kết quả đánh gái sự hài lòng của người dân đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức
Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức có bao gồm kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Công tác đánh giá, phân loại căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo các chương trình, kế hoạch công tác được đề ra từ đầu năm gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Việc đánh giá, phân loại được thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định và theo nguyên tắc thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI