TPHCM bổ sung thành viên Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học

01/02/2023 - 06:19

PNO - UBND TPHCM vừa có quyết định bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM.

UBND TPHCM vừa có quyết định bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học (ĐH) trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là Hội đồng Hiệu trưởng thành phố).

Theo đó, bổ sung ông Nguyễn Minh Tâm - Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM - làm Phó chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng thành phố. Bổ sung thêm 6 thành viên là lãnh đạo các sở Khoa học và Công nghệ, Y tế, Du lịch, Nội vụ, Công Thương, Văn hóa và Thể thao; bổ sung 7 đơn vị gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM.

Đồng thời, UBND thành phố cũng ban hành quyết định phân công hiệu trưởng các trường ĐH làm chủ tịch 6 hội đồng theo khối ngành. Theo đó, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành sư phạm. Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành sức khỏe. Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành văn hóa - nghệ thuật - du lịch - xã hội - nhân văn. Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành kỹ thuật - công nghệ. Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành kinh tế. Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành chính trị - pháp luật.

Trước đó, tháng 5/2022, Hội đồng Hiệu trưởng thành phố công bố quyết định kiện toàn nhân sự, do ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - làm chủ tịch hội đồng; ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM - làm phó chủ tịch thường trực hội đồng. Thành viên gồm 51 cơ sở giáo dục ĐH tại TPHCM.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp UBND TPHCM chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung về nâng cao chất lượng giáo dục ĐH trên địa bàn, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, rà soát tổng thể, đánh giá nhu cầu phát triển nhân lực của TPHCM theo các mục tiêu đến năm 2025, 2030, 2045, nghiên cứu dự báo xu hướng của nền kinh tế thế giới và những tác động đến nhu cầu, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực của thành phố. Đồng thời, tư vấn định hướng phát triển, cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù, giải quyết các vấn đề cấp bách của TPHCM. 

P. Thanh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI