Thủ tướng Chính phủ: Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn gây tử vong cho trẻ em

26/05/2020 - 19:31

PNO - Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Theo Chỉ thị 23, hiện vẫn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến trẻ em và có dấu hiệu diễn biến phức tạp như bạo lực, xâm hại tình dục, lạm dụng sức lao động... Để tăng cường bảo đảm thực hiện quyền, lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em, thường xuyên rà soát, kiến nghị, hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em. 

Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Xử lý nghiêm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khi có hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em, nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức các hình thức phù hợp để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình, chính sách, pháp luật về trẻ em để bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Giao Bộ Y tế triển khai chính sách, giải pháp phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nghiên cứu, ban hành tiêu chí xác định mức độ tổn hại sức khỏe tâm thần đối với trẻ em bị xâm hại và quy trình giám định đặc thù đối với các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Xây dựng quy trình tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Chỉ đạo cơ quan giám định pháp y ưu tiên giám định đối với trẻ em là nạn nhân của các vụ xâm hại trẻ em.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chính sách, giải pháp giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh và phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong trường học.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình. Hướng dẫn gia đình các biện pháp khắc phục, phòng, chống tình trạng cha mẹ, người thân xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Yêu cầu Bộ Công an thường xuyên triển khai các biện pháp phòng, chống hành vi bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em, đặc biệt là mua bán trẻ sơ sinh. Đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em.

An Vũ

 
Array ( [news_id] => 1411242 [news_title] => Thủ tướng Chính phủ: Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn gây tử vong cho trẻ em [news_title_seo] => Thủ tướng Chính phủ: Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn gây tử vong cho trẻ em [news_supertitle] => [news_picture] => thu-tuong-ra-chi-thi-moi-de-bao-ve-_1590492160.jpeg [news_subcontent] => Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. [news_subcontent_seo] => Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. [news_headline] => Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. [news_content] =>

Theo Chỉ thị 23, hiện vẫn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến trẻ em và có dấu hiệu diễn biến phức tạp như bạo lực, xâm hại tình dục, lạm dụng sức lao động... Để tăng cường bảo đảm thực hiện quyền, lợi ích của trẻ em và bảo vệ trẻ em, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em, thường xuyên rà soát, kiến nghị, hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em. 

Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Xử lý nghiêm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khi có hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em, nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức các hình thức phù hợp để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình, chính sách, pháp luật về trẻ em để bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Giao Bộ Y tế triển khai chính sách, giải pháp phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nghiên cứu, ban hành tiêu chí xác định mức độ tổn hại sức khỏe tâm thần đối với trẻ em bị xâm hại và quy trình giám định đặc thù đối với các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Xây dựng quy trình tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Chỉ đạo cơ quan giám định pháp y ưu tiên giám định đối với trẻ em là nạn nhân của các vụ xâm hại trẻ em.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chính sách, giải pháp giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh và phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong trường học.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình. Hướng dẫn gia đình các biện pháp khắc phục, phòng, chống tình trạng cha mẹ, người thân xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Yêu cầu Bộ Công an thường xuyên triển khai các biện pháp phòng, chống hành vi bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán trẻ em, đặc biệt là mua bán trẻ sơ sinh. Đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em.

An Vũ

[news_source] => [news_tag] => Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 23,Tăng cường hoạt động bảo vệ trẻ em,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,Phòng chống xâm hại trẻ em [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-05-26 18:20:57 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-05-26 19:31:31 [news_relate_news] => 1410421,1410389,1410326,1410300, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 4420 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/thu-tuong-chinh-phu-nguoi-dung-dau-co-quan-dia-phuong-chiu-trach-nhiem-neu-xay-ra-tai-nan-gay-tu-vong-cho-tre-em-a1411242.html [tag] => Thủ tướng Chính phủChỉ thị 23Tăng cường hoạt động bảo vệ trẻ emThủ tướng Nguyễn Xuân PhúcPhòng chống xâm hại trẻ em [daynews2] => 2020-05-26 19:31 [daynews] => 26/05/2020 - 19:31 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI