Menu

Ngoài nguyên nhân về thời tiết, thì vụ hồng năm 2018 được mùa nhưng rớt giá, khó tiêu thụ nên nhiều người để hồng chín trên cây không thu hoạch. Cây phải vắt kiệt sức nuôi trái trong thời gian dài ảnh hưởng đến vụ hồng mới.

Qua nay, mạng-xã-hội đang dậy sóng vì “chiếc-cân-khốn-cùng”. Hãng máy bay trong nước cân hành lý của khách hàng bằng cái cân nhỏ trước khi lên máy bay. Khách nào mang hành lý xách tay quá 7kg thì phải đóng tiền, dù trước đó đã-có-cân ở quầy check-in.
Trang 10 trong 560