Thanh tra Chính phủ đề nghị nhiều bộ ngành cung cấp hồ sơ về quản lý xăng dầu

07/07/2022 - 13:46

PNO - Thanh tra Chính phủ vừa lập tổ công tác để làm việc với Bộ Công thương cùng nhiều bộ ngành, liên quan đến công tác quản lý về xăng dầu.

Việc thành lập tổ công tác để làm việc với các bộ ngành căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu thị trường trong nước và kế hoạch thanh tra bổ sung năm 2022 đã được Tổng thanh tra phê duyệt.

Cơ quan thanh tra yêu cầu các bộ ngành, doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu như quy hoạch, phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu; việc tổ chức kinh doanh xăng dầu; việc quản lý kinh doanh xăng dầu; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh xăng dầu…

Thanh tra Chính phủ vừa lập tổ công tác để làm việc với Bộ Công thương cùng nhiều bộ ngành, liên quan đến công tác quản lý về xăng dầu.
Thanh tra Chính phủ vừa lập tổ công tác để làm việc với Bộ Công thương cùng nhiều bộ ngành, liên quan đến công tác quản lý về xăng dầu.

Với Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ đề nghị báo cáo công tác lập, công bố công khai quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất, nhập khẩu dự trữ chiến lược, dự trữ lưu thông, hệ thống tuyến ống xăng dầu trên phạm vi cả nước.

Báo cáo quy trình cấp phép kinh doanh xăng dầu đối với lĩnh vực kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu; sản xuất, pha chế xăng dầu; dự trữ xăng dầu... Trong đó báo cáo tổng số đơn vị được cấp phép, trách nhiệm của từng đơn vị trong đảm bảo nhu cầu cung ứng xăng dầu trên thị trường và khi Nhà nước có yêu cầu.

Báo cáo việc quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như quy trình kiểm định, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, khối lượng xăng dầu...

Về dự trữ xăng dầu, phải báo cáo tổng số cơ quan, tổ chức được giao thực hiện dự trữ xăng dầu (dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia), nêu trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể; cơ sở hạ tầng lưu trữ; quy trình dự trữ xăng dầu, quy trình xuất, cấp xăng dầu; khối lượng xăng dầu dự trữ, thời gian dự trữ xăng dầu... Trách nhiệm của các đơn vị tham gia dự trữ xăng dầu khi Nhà nước có yêu cầu phải đảm bảo cung cầu trên thị trường.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn đề nghị báo cáo quy trình trích, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; việc niêm yết công khai giá bán xăng dầu, công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu…

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI