Menu

Bệnh nhân có tiền căn sỏi túi mật, xơ gan. Trong lúc phẫu thuật, bệnh nhân mất nhiều máu (khoảng 1.500ml), mạch nhanh, có lúc dọa ngưng tim, huyết áp khó đo được.
Trang 2 trong 146