Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 3 TPHCM

16/06/2022 - 10:57

PNO - Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 TPHCM và dự án vành đai 4 Hà Nội.

 

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 TPHCM
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 

 

Sáng 16/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Kết quả, 475/478 (chiếm 95,38%) ĐBQH đã tán thành.

Theo nghị quyết, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư khoảng 76,34km đường Vành đai 3, chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công.

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 642,7ha, trong đó đất trồng lúa khoảng 70,24ha, đất nông nghiệp khác khoảng 103,52ha, đất rừng sản xuất khoảng 16,82ha, đất dân cư khoảng 64,1ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 229,62ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 11,2ha và đất khác khoảng 147,2ha.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 75.378 tỷ đồng. Việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Việc triển khai, thực hiện dự án được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt. Cụ thể như về nguồn vốn đầu tư sẽ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 17.146 tỷ đồng đã bố trí cho Bộ Giao thông Vận tải về các địa phương để thực hiện dự án, trong đó TPHCM là 10.627 tỷ đồng, Đồng Nai là 856 tỷ đồng, Bình Dương là 4.266 tỷ đồng, và Long An là 1.397 tỷ đồng. Cho phép tăng tổng mức vốn trung hạn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn dự kiến tăng thu của các địa phương.

Theo Nghị quyết, UBND TPHCM được giao chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Trong 2 năm kể từ khi nghị quyết được Quốc hội thông qua, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật; các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với 474/475 (95,18%) số phiếu tán thành. Dự án có chiều dải khoảng 112,8km, chia thành 7 dự án thành phần. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 85.813 tỷ đồng. Việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI