Quảng Ngãi cần hơn 4.100 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam

10/08/2022 - 20:27

PNO - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã khái toán tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh là 4.197 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam.

Ngày 10/8, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan này đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải kịp thời bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:

Khái toán tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 4.197 tỷ đồng. Nhu cầu vốn năm 2022 cần bố trí cho Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi  là 1.400 tỷ đồng, gồm: Chi phí bồi thường trực tiếp và chi phí phục vụ: 800 tỷ đồng. Chi phí xây dựng tái định cư, khu cải táng mồ mả, di dời công trình công cộng và các chi phí khác: 600 tỷ đồng.

Hướng tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn - ảnh cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi
Hướng tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Ảnh: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tổng diện tích đất thu hồi, 622,9ha; xây dựng 23 khu tái định cư; 22 khu cải táng mồ mả với 4.652 cái.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88km; trong đó tuyến đi qua tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài 60,3km, đi qua các huyện Tư Nghĩa; Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; có khoảng 1.029 hộ dân phải di dời, tái định cư.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI