Quảng Nam khẩn trương đấu giá 39 mỏ khoáng sản

20/02/2023 - 20:09

PNO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, huyện thị tăng cường công tác quy hoạch và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Động thái này nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản (đất, đá, cát, sỏi lòng sông) trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. Đồng thời, đáp ứng kịp thời nhu cầu vật liệu phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến trong thời gian tới.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, thực hiện các chương trình, văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Mỏ cát của Công ty TNHH TM Pha Lê Quảng Nam ở thôn Hội Khách, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc đang dừng hoạt động
Mỏ cát của Công ty TNHH TM Pha Lê Quảng Nam (thôn Hội Khách, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc) đang dừng hoạt động

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lấy ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư trong vùng dự án. Từ đó tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 39 điểm mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án đầu tư khai thác khoáng sản, giao địa phương tổ chức đấu giá.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thị xã chỉ đạo phòng TNMT kiểm tra lại; trường hợp chưa thực hiện rà soát thì chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất loại bỏ các điểm mỏ khoáng sản không còn phù hợp, các mỏ đã khai thác xong. Song song đó đề xuất bổ sung các điểm mỏ mới phù hợp vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản.

Đồng thời, rà soát, cập nhật các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đề xuất đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030 tại các điểm mỏ sau khi điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 để có cơ sở triển khai thực hiện.

Trong quá trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung các điểm mỏ trên địa bàn mình quản lý. Trường hợp cần điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, các địa phương khẩn trương gửi văn bản đề xuất về Sở NN-PTNT để tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh...

Các mỏ cát, bãi tập kết cát trên sông Thu Bồn dừng hoạt động
Các mỏ cát, bãi tập kết cát trên sông Thu Bồn dừng hoạt động

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn, tham mưu giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục có liên quan về quy hoạch, đầu tư, cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và Chi cục thuế ở các địa phương, khu vực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết công khai giá bán khoáng sản tại mỏ và bán đúng giá niêm yết. Nếu phát hiện hành vi vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng liên quan có nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI