Ông Lê Hồng Sơn đảm nhiệm điều hành hoạt động của UBND TP. Hà Nội

07/06/2022 - 17:39

PNO - Thành uỷ Hà Nội đã quyết định phân công ông Lê Hồng Sơn điều hành hoạt động của UBND TP.Hà Nội thay ông Chu Ngọc Anh vừa bị bãi nhiệm.

Chiều nay (7/6), Thành uỷ Hà Nội đã quyết định phân công ông Lê Hồng Sơn - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội - tạm thời điều hành hoạt động của UBND TP. Hà Nội kể từ ngày 7/6/2022. 
 

Đồng chí Lê Hồng Sơn được phân công đảm nhiệm điều hành hoạt động của UBND TP Hà Nội từ 7/6.
Ông Lê Hồng Sơn được phân công đảm nhiệm điều hành hoạt động của UBND TP. Hà Nội từ 7/6.

Thành uỷ cũng yêu cầu ông Chu Ngọc Anh bàn giao công việc cho ông Lê Hồng Sơn hoàn thành trong ngày 7/6.

Trước đó, Hà Nội đã Căn cứ kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện bãi nhiệm đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 7/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm Đại biểu HĐND Thành phố đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã xem xét tờ trình của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh theo quy định.

Tiếp đó, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu