Nhiều cán bộ có nhiều sai phạm, thoát bị kỷ luật do... hết thời hiệu

01/03/2018 - 08:55

PNO - UBKT tỉnh ủy Đắk Lắk kết luận hàng loạt lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk có sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Tuy nhiên do thời hiệu xử lý đã hết nên không xem xét kỷ luật.

Ngày 28/2, ông Phan Xuân Lĩnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm của một nhiều cán bộ từng làm lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (Dakruco) và Đảng ủy Dakruco giai đoạn 2010-2015. Hiện đơn vị đang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xử lý.

Nhieu can bo co nhieu sai pham, thoat bi ky luat do... het thoi hieu
Khách sạn của Dakruco

Cụ thể, trong lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Dakruco khóa X (nhiệm kỳ 2010-2015) đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; không chấp hành nghiêm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng ủy dẫn đến Công ty và cán bộ, đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh không đúng quy định, thiệt hại vốn Nhà nước.

UBKT Tỉnh ủy khẳng định, những vi phạm, khuyết điểm trên của Đảng ủy Dakruco khóa X đã đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng, do đó đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với ông Huỳnh Văn Khiết - nguyên Tổng giám đốc Dakruco (giai đoạn 2008-2010), nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Dakruco (giai đoạn 2010-2012), trong thời gian đương chức đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành không nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủycCông ty, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đã vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng, tài chính, gây thiệt hại vốn Nhà nước.

Đối Văn Đức Lư - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Dakruco (giai đoạn 2010-2012), trong thời gian đương chức đã buông lỏng lãnh đạo, dẫn đến công ty và cán bộ, đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh không đúng quy định, thiệt hại vốn Nhà nước.

Trong thời gian đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bản Đôn, ông Lư không đề nghị Dakruco rút vốn góp và không báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc Dakruco góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bản Đôn và Công ty Cổ phần Chỉ thun Đắk Lắk không đúng quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, ông Bùi Quang Ninh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2010-2015), Kiểm soát viên của công ty giai đoạn (2010-2012), cũng có khuyết điểm là cùng tập thể Đảng ủy công ty buông lỏng lãnh đạo, dẫn đến công ty và cán bộ, đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh không đúng quy định, thiệt hại vốn Nhà nước; Không báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc Dakruco góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bản Đôn và Công ty Cổ phần Chỉ thun Đắk Lắk sai quy định của Bộ Tài chính.

Từ những phân tích nói trên, theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, những vi phạm khuyết điểm của các lãnh đạo trên đều đến mức phải thi hành hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định đối với trường hợp của ông Huỳnh Văn Khiết.

Trường hợp của ông Lư và ông Ninh, UBKT Tỉnh ủy cho rằng các vi phạm khuyết điểm đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên không xem xét, thi hành kỷ luật.

Văn Nguyên

 
Array ( [news_id] => 49186 [news_title] => Nhiều cán bộ có nhiều sai phạm, thoát bị kỷ luật do... hết thời hiệu [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 123119_copy-of-dak-ru-co-28110115.jpg [news_subcontent] => UBKT tỉnh ủy Đắk Lắk kết luận hàng loạt lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk có sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Tuy nhiên do thời hiệu xử lý đã hết nên không xem xét kỷ luật. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => UBKT tỉnh ủy Đắk Lắk kết luận hàng loạt lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk có sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Tuy nhiên do thời hiệu xử lý đã hết nên không xem xét kỷ luật. [news_content] =>

Ngày 28/2, ông Phan Xuân Lĩnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm của một nhiều cán bộ từng làm lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (Dakruco) và Đảng ủy Dakruco giai đoạn 2010-2015. Hiện đơn vị đang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xử lý.

Nhieu can bo co nhieu sai pham, thoat bi ky luat do... het thoi hieu
Khách sạn của Dakruco

Cụ thể, trong lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Dakruco khóa X (nhiệm kỳ 2010-2015) đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; không chấp hành nghiêm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng ủy dẫn đến Công ty và cán bộ, đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh không đúng quy định, thiệt hại vốn Nhà nước.

UBKT Tỉnh ủy khẳng định, những vi phạm, khuyết điểm trên của Đảng ủy Dakruco khóa X đã đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng, do đó đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với ông Huỳnh Văn Khiết - nguyên Tổng giám đốc Dakruco (giai đoạn 2008-2010), nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Dakruco (giai đoạn 2010-2012), trong thời gian đương chức đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành không nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủycCông ty, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đã vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng, tài chính, gây thiệt hại vốn Nhà nước.

Đối Văn Đức Lư - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Dakruco (giai đoạn 2010-2012), trong thời gian đương chức đã buông lỏng lãnh đạo, dẫn đến công ty và cán bộ, đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh không đúng quy định, thiệt hại vốn Nhà nước.

Trong thời gian đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bản Đôn, ông Lư không đề nghị Dakruco rút vốn góp và không báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc Dakruco góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bản Đôn và Công ty Cổ phần Chỉ thun Đắk Lắk không đúng quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, ông Bùi Quang Ninh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2010-2015), Kiểm soát viên của công ty giai đoạn (2010-2012), cũng có khuyết điểm là cùng tập thể Đảng ủy công ty buông lỏng lãnh đạo, dẫn đến công ty và cán bộ, đảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh không đúng quy định, thiệt hại vốn Nhà nước; Không báo cáo cấp có thẩm quyền trong việc Dakruco góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bản Đôn và Công ty Cổ phần Chỉ thun Đắk Lắk sai quy định của Bộ Tài chính.

Từ những phân tích nói trên, theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, những vi phạm khuyết điểm của các lãnh đạo trên đều đến mức phải thi hành hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định đối với trường hợp của ông Huỳnh Văn Khiết.

Trường hợp của ông Lư và ông Ninh, UBKT Tỉnh ủy cho rằng các vi phạm khuyết điểm đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên không xem xét, thi hành kỷ luật.

Văn Nguyên

[news_source] => [news_tag] => công ty cao su dak lak,thoát kỷ luật vì hết thời hiệu,đắk lắk,Dakruco [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-03-01 08:55:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-03-01 08:55:00 [news_relate_news] => 90113,107359,113896 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/nhieu-can-bo-co-nhieu-sai-pham-thoat-bi-ky-luat-do-het-thoi-hieu-123119/ [news_urlid] => 123119 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 3590 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nhieu-can-bo-co-nhieu-sai-pham-thoat-bi-ky-luat-do-het-thoi-hieu-a49186.html [tag] => công ty cao su dak lakthoát kỷ luật vì hết thời hiệuđắk lắkDakruco [daynews2] => 2018-03-01 08:55 [daynews] => 01/03/2018 - 08:55 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI