Nhiều cán bộ chủ chốt của Quảng Ngãi sai phạm nhưng không bị kỷ luật

02/09/2020 - 15:27

PNO - Nhiều cán bộ chủ chốt cấp tỉnh vi phạm, nhưng Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật, chỉ yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kết luận về kết quả kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng và một số đảng viên liên quan nội dung vi phạm, khuyết điểm theo thông báo kết luận số 798, 799 ngày 4/5 của cơ quan này, cụ thể: 

1. Ông Nguyễn Minh Tài, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Tài chính: chịu trách nhiệm trong việc xin tạm ứng kinh phí và cho phép thu hồi đất lúa để thực hiện công tác bồi thường, tái định cư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sài Gòn - Quảng Ngãi, vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX.

Ông Tài còn chịu trách nhiệm cho việc đề xuất cán bộ của Ban Quản lý đi công tác nước ngoài bằng tiền của doanh nghiệp, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị 38, ngày 21-7-2014 của Bộ Chính trị. Chịu trách nhiệm người đứng đầu trong việc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt chậm trả số tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi để Ban Quản lý trả tiền tạm ứng cho ngân sách Nhà nước, vi phạm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, ông Nguyễn Minh Tài chịu trách nhiệm trong việc đề xuất công chức tập sự đi học thạc sỹ tại Vương quốc Anh khi chưa đủ điều kiện về thời gian công tác theo quy định tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định 89, ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm trong việc tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi  thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trái quy định của Nhà nước.    

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm; thái độ tiếp thu, phê bình, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm và kết quả bỏ phiếu biểu quyết, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Minh Tài, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

2. Với cương vị là Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, ông Hà Đức Thắng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt chậm nộp số tiền đền bù giải phóng mặt bằng, vi phạm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; trách nhiệm tham mưu Công văn 694, ngày 31/ 5/2016 gửi Thường trực Tỉnh ủy. 
Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với ông Hà Đức Thắng.

3. Từ năm 2016 đến nay, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Dương Văn Tô chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sở này trong việc chủ trì thẩm định các hạng mục công trình thủy lợi và tổng hợp các ý kiến thẩm định của sở, ngành để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1509, ngày 31/8/2018 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc không phù hợp với quy hoạch thủy lợi, vi phạm Luật Xây dựng năm 2014. 

Công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc khi được phê duyệt không phù hợp với quy hoạch thủy lợi, vi phạm Luật Xây dựng năm 2014
Công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc khi được phê duyệt không phù hợp với quy hoạch thủy lợi, vi phạm Luật Xây dựng năm 2014

Đồng thời, với cương vị là Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh, ông Tô có khuyết điểm, vi phạm trong việc ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới và bỏ phiếu đồng ý xét công nhận xã đạt chuẩn để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 3 xã: Hành Đức, Hành Phước, Hành Trung, huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016, khi các xã này chưa đạt đầy đủ các tiêu chí theo quy định. 

Tuy nhiên, qua xem xét, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1509 trước 15 ngày so với thời điểm được UBND tỉnh bổ sung dự án vào quy hoạch thủy lợi tỉnh tại Công văn 5579, ngày 14/9/2018 là do trước đó Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung dự án vào quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến 2030 và do yêu cầu sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án… Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Tô.

4. Ông Huỳnh Chánh, với cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, từ tháng 1/ 2016 đến nay, chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sở trong việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận, vi phạm Luật Đầu tư công.

Đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Sử dụng 200 tỷ đồng vốn đầu tư công trình cấp bách trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không cân đối được nguồn vốn đầu tư.

Thiếu trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến thẩm định về việc xử lý tài sản công trên đất trước khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án Thành phố giáo dục quốc tế  Quảng Ngãi, vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

 Ông Chánh còn tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch ở Khu Kinh tế Dung Quất vượt 96 tỷ đồng, trái chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn 742, ngày 16/6/2016. 

Tuy nhiên Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy trước và sau khi Dự án Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi được triển khai thực hiện, Sở Tài chính đều có văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc xử lý tài sản công trên đất và ban hành văn bản xin ý kiến của Bộ Tài chính. 

Cổng chính vào thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi
Cổng chính vào thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi

Đối với nội dung sử dụng 200 tỷ đồng cho Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, xuất phát từ việc Sở Tài chính nhận thức nội dung văn bản thể hiện Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tỉnh Quảng Ngãi sử dụng số tiền trên từ nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2015 dành thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 để thực hiện Dự án, không cố ý làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc tham mưu UBND tỉnh quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch ở Khu Kinh tế Dung Quất, là nhằ̀m mục đích đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư. Vì vâỵ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Chánh.

5. Từ tháng 11/2008 đến nay, ông Đặng Xuân Đồng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cùng chịu trách nhiệm với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sơ Tài Chính̉ đã được chỉ ra qua kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo Sở . 
Qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy những vi phạm của ông Đồng xuất phát từ việc Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo, trong quá trình kiểm điểm đã chủ động báo cáo, nghiêm túc kiểm điểm các khuyết điểm, vi phạm của bản thân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Xuân Đồng

6. Trên cương vị bí thư chi bộ, Phó giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ, ông Nguyễn Văn Thành, từ tháng 11/ 2015 đến nay, cùng chịu trách nhiệm đối với khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sở Ngoại vụ trong việc tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức đi công tác tại Nhật Bản trong năm 2017 và chịu trách nhiệm chính trong việc ký văn bản tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức đi công tác Hàn Quốc năm 2016, bằng tiền doanh nghiệp, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị 38, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định không thi hành kỷ luật ông Thành, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tham mưu.

7. Ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo UBND huyện và chịu trách nhiệm chính trong việc UBND huyện Tư Nghĩa không kịp thời báo cáo vị trí khu đất Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện đã được phê duyệt và việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện nhận chuyển nhượng. Dự án tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận không phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Theo thông báo, những khuyết điểm, vi phạm trên có nguyên nhân: Cán bộ tham mưu, theo dõi lĩnh vực quản lý đất đai của các địa phương, phòng, ban thuộc UBND huyện Tư Nghĩa còn những hạn chế nhất định; tin tưởng vào sự chỉ đạo của UBND tỉnh và sự cần thiết để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch, dịch vụ nói riêng của huyện Tư Nghĩa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Trung Thành, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

8. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện không kịp thời báo cáo về vị trí khu đất Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tư Nghĩa đã được phê duyệt và việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện nhận chuyển nhượng.

Đối với dự án tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào Khu vực Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận không phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch giao thông, sử dụng đất, dẫn đến cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung Dự án vào danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 không đúng quy định.

Qua xem xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm và kết quả bỏ phiếu biểu quyết, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2015-2020, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

9. Ông Phan Bình, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, ngày 20/8, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Từ tháng 9/2015 đến 3/2020, với cương vị là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, ông Bình chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và tập thể UBND huyện Nghĩa Hành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới và đầu tư xây dựng cơ bản. Chịu trách nhiệm chính trong việc ký Quyết định 282, ngày 15/9/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khẩn cấp Công trình sửa chữa, nâng cấp cơ sở Trường phổ thông trung học Huỳnh Thúc Kháng (cũ) thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; Quyết định 20, ngày 2/2/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khẩn cấp và Quyết định 29, ngày 10/2/2017 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khẩn cấp Công trình cầu Hành Tín không đúng quy định.

Mới đây, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kỷ luật cảnh cáo giám đốc sở xây dựng và  khiển trách 7 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp tỉnh ở Quảng Ngãi vì liên quan đến nhiều sai phạm. 

Trước đó, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư. Hai ông sau đó bị Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Lê Phúc 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
Array ( [news_id] => 1416991 [news_title] => Nhiều cán bộ chủ chốt của Quảng Ngãi sai phạm nhưng không bị kỷ luật [news_title_seo] => Nhiều cán bộ chủ chốt của Quảng Ngãi sai phạm nhưng không bị kỷ luật [news_supertitle] => [news_picture] => hang-loat-can-bo-o-quang-ngai-sai-_1599033652.JPG [news_subcontent] => Nhiều cán bộ chủ chốt cấp tỉnh vi phạm, nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật. [news_subcontent_seo] => Nhiều cán bộ chủ chốt cấp tỉnh vi phạm, nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật. [news_headline] => Nhiều cán bộ chủ chốt cấp tỉnh vi phạm, nhưng Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật, chỉ yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm. [news_content] =>

Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kết luận về kết quả kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng và một số đảng viên liên quan nội dung vi phạm, khuyết điểm theo thông báo kết luận số 798, 799 ngày 4/5 của cơ quan này, cụ thể: 

1. Ông Nguyễn Minh Tài, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Tài chính: chịu trách nhiệm trong việc xin tạm ứng kinh phí và cho phép thu hồi đất lúa để thực hiện công tác bồi thường, tái định cư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sài Gòn - Quảng Ngãi, vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX.

Ông Tài còn chịu trách nhiệm cho việc đề xuất cán bộ của Ban Quản lý đi công tác nước ngoài bằng tiền của doanh nghiệp, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị 38, ngày 21-7-2014 của Bộ Chính trị. Chịu trách nhiệm người đứng đầu trong việc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt chậm trả số tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi để Ban Quản lý trả tiền tạm ứng cho ngân sách Nhà nước, vi phạm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, ông Nguyễn Minh Tài chịu trách nhiệm trong việc đề xuất công chức tập sự đi học thạc sỹ tại Vương quốc Anh khi chưa đủ điều kiện về thời gian công tác theo quy định tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định 89, ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm trong việc tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi  thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trái quy định của Nhà nước.    

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm; thái độ tiếp thu, phê bình, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm và kết quả bỏ phiếu biểu quyết, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Minh Tài, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

2. Với cương vị là Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, ông Hà Đức Thắng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt chậm nộp số tiền đền bù giải phóng mặt bằng, vi phạm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; trách nhiệm tham mưu Công văn 694, ngày 31/ 5/2016 gửi Thường trực Tỉnh ủy. 
Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với ông Hà Đức Thắng.

3. Từ năm 2016 đến nay, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Dương Văn Tô chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sở này trong việc chủ trì thẩm định các hạng mục công trình thủy lợi và tổng hợp các ý kiến thẩm định của sở, ngành để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1509, ngày 31/8/2018 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc không phù hợp với quy hoạch thủy lợi, vi phạm Luật Xây dựng năm 2014. 

Công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc khi được phê duyệt không phù hợp với quy hoạch thủy lợi, vi phạm Luật Xây dựng năm 2014
Công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc khi được phê duyệt không phù hợp với quy hoạch thủy lợi, vi phạm Luật Xây dựng năm 2014

Đồng thời, với cương vị là Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh, ông Tô có khuyết điểm, vi phạm trong việc ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới và bỏ phiếu đồng ý xét công nhận xã đạt chuẩn để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 3 xã: Hành Đức, Hành Phước, Hành Trung, huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016, khi các xã này chưa đạt đầy đủ các tiêu chí theo quy định. 

Tuy nhiên, qua xem xét, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1509 trước 15 ngày so với thời điểm được UBND tỉnh bổ sung dự án vào quy hoạch thủy lợi tỉnh tại Công văn 5579, ngày 14/9/2018 là do trước đó Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung dự án vào quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến 2030 và do yêu cầu sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án… Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Tô.

4. Ông Huỳnh Chánh, với cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, từ tháng 1/ 2016 đến nay, chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sở trong việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận, vi phạm Luật Đầu tư công.

Đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Sử dụng 200 tỷ đồng vốn đầu tư công trình cấp bách trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không cân đối được nguồn vốn đầu tư.

Thiếu trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến thẩm định về việc xử lý tài sản công trên đất trước khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án Thành phố giáo dục quốc tế  Quảng Ngãi, vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

 Ông Chánh còn tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch ở Khu Kinh tế Dung Quất vượt 96 tỷ đồng, trái chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn 742, ngày 16/6/2016. 

Tuy nhiên Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy trước và sau khi Dự án Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi được triển khai thực hiện, Sở Tài chính đều có văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc xử lý tài sản công trên đất và ban hành văn bản xin ý kiến của Bộ Tài chính. 

Cổng chính vào thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi
Cổng chính vào thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi

Đối với nội dung sử dụng 200 tỷ đồng cho Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, xuất phát từ việc Sở Tài chính nhận thức nội dung văn bản thể hiện Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tỉnh Quảng Ngãi sử dụng số tiền trên từ nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2015 dành thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 để thực hiện Dự án, không cố ý làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc tham mưu UBND tỉnh quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch ở Khu Kinh tế Dung Quất, là nhằ̀m mục đích đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư. Vì vâỵ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Chánh.

5. Từ tháng 11/2008 đến nay, ông Đặng Xuân Đồng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cùng chịu trách nhiệm với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sơ Tài Chính̉ đã được chỉ ra qua kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo Sở . 
Qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy những vi phạm của ông Đồng xuất phát từ việc Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo, trong quá trình kiểm điểm đã chủ động báo cáo, nghiêm túc kiểm điểm các khuyết điểm, vi phạm của bản thân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Xuân Đồng

6. Trên cương vị bí thư chi bộ, Phó giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ, ông Nguyễn Văn Thành, từ tháng 11/ 2015 đến nay, cùng chịu trách nhiệm đối với khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo Sở Ngoại vụ trong việc tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức đi công tác tại Nhật Bản trong năm 2017 và chịu trách nhiệm chính trong việc ký văn bản tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức đi công tác Hàn Quốc năm 2016, bằng tiền doanh nghiệp, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị 38, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định không thi hành kỷ luật ông Thành, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tham mưu.

7. Ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể lãnh đạo UBND huyện và chịu trách nhiệm chính trong việc UBND huyện Tư Nghĩa không kịp thời báo cáo vị trí khu đất Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện đã được phê duyệt và việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện nhận chuyển nhượng. Dự án tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận không phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Theo thông báo, những khuyết điểm, vi phạm trên có nguyên nhân: Cán bộ tham mưu, theo dõi lĩnh vực quản lý đất đai của các địa phương, phòng, ban thuộc UBND huyện Tư Nghĩa còn những hạn chế nhất định; tin tưởng vào sự chỉ đạo của UBND tỉnh và sự cần thiết để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch, dịch vụ nói riêng của huyện Tư Nghĩa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Trung Thành, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

8. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện không kịp thời báo cáo về vị trí khu đất Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tư Nghĩa đã được phê duyệt và việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện nhận chuyển nhượng.

Đối với dự án tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào Khu vực Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng, tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận không phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch giao thông, sử dụng đất, dẫn đến cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung Dự án vào danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 không đúng quy định.

Qua xem xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm và kết quả bỏ phiếu biểu quyết, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định không thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2015-2020, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

9. Ông Phan Bình, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, ngày 20/8, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Từ tháng 9/2015 đến 3/2020, với cương vị là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, ông Bình chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và tập thể UBND huyện Nghĩa Hành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới và đầu tư xây dựng cơ bản. Chịu trách nhiệm chính trong việc ký Quyết định 282, ngày 15/9/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khẩn cấp Công trình sửa chữa, nâng cấp cơ sở Trường phổ thông trung học Huỳnh Thúc Kháng (cũ) thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; Quyết định 20, ngày 2/2/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khẩn cấp và Quyết định 29, ngày 10/2/2017 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khẩn cấp Công trình cầu Hành Tín không đúng quy định.

Mới đây, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kỷ luật cảnh cáo giám đốc sở xây dựng và  khiển trách 7 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp tỉnh ở Quảng Ngãi vì liên quan đến nhiều sai phạm. 

Trước đó, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư. Hai ông sau đó bị Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Lê Phúc 

[news_source] => [news_tag] => Sai phạm,rút kinh nghiệm,Quảng Ngãi,Kỷ luật,Hàng loạt [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-02 15:00:11 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-02 15:27:28 [news_relate_news] => 1415591,1412502,1409571, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1521 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nhieu-can-bo-chu-chot-cua-quang-ngai-sai-pham-nhung-khong-bi-ky-luat-a1416991.html [tag] => Sai phạmrút kinh nghiệmQuảng NgãiKỷ luậtHàng loạt [daynews2] => 2020-09-02 15:27 [daynews] => 02/09/2020 - 15:27 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI