Nha Trang: Rà soát các trường hợp hiến đất làm đường từ tháng 7/2014 đến nay

07/10/2022 - 20:38

PNO - Nha Trang yêu cầu các xã, phường rà soát tất cả các trường hợp hiến đất làm đường từ ngày 1/7/2014 đến nay, lập biên bản thống kê, báo cáo thành phố.

Ông Lê Đại Dương – Phó chủ tịch UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa ký văn bản gửi các địa phương, đơn vị về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP. Nha Trang yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản trên địa bàn xã, phường.

Xây dựng kế hoạch để xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện, trong đó phân kỳ giai đoạn xử lý, đảm bảo đến hết quý 2/2023 phải xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các trường hợp đã vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản, các khu vực tự phân lô bán nền trái pháp luật trên địa bàn từ ngày 28/4/2022 trở về trước nhưng chưa xử lý; lập hồ sơ xử lý, báo cáo UBND thành phố (thông qua Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành) trước ngày 30/1/2023.

Sau thời hạn trên, nếu UBND thành phố, các phòng chuyên môn hoặc các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, phát hiện các trường hợp vi phạm nhưng UBND xã, phường chưa xử lý thì UBND thành phố sẽ xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND xã, phường, các cá nhân khác liên quan theo quy định.

TP. Nha Trang tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn
TP. Nha Trang thực hiện tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu các xã, phường triển khai thực hiện các kế hoạch cưỡng chế khắc phục hậu quả các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai đã được phê duyệt (nếu có), báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 30/11/2022. Đối với các trường hợp chưa được phê duyệt thì khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi các cơ quan có liên quan thẩm định để tổ chức cưỡng chế theo quy định; thời gian hoàn thành đến trước ngày 15/11/2022.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất, đai trên địa bàn xã, phường theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 8552  ngày 18/11/2021 và các văn bản khác có liên quan. Rà soát tất cả các trường hợp đã thực hiện việc hiến đất làm đường từ ngày 1/7/2014 đến nay, lập biên bản thống kê, báo cáo bằng văn bản cho UBND thành phố. Thời gian hoàn thành đến trước ngày 15/11/2022.

Khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế hành chính thuộc thẩm quyền xã trong lĩnh vực trật tự xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, môi trường thì phải gửi toàn bộ hồ sơ và quyết định về các cơ quan chuyên môn có liên quan của thành phố để theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện...

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI