Nếu bạn không chịu ở nhà, số ca mắc COVID-19 sẽ tăng như thế nào?

29/03/2020 - 10:01
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Rose 29-03-2020 18:21:31

    Nếu nói "Hãy ở nhà vì chúng tôi thì chẳng ai vì bạn mà ở nhà, hãy nói " ở nhà vì chính sự an toàn của bạn và người thân yêu của bạn" vì chúng ta không biết ai đã nhiễm bệnh di chuyển trong cộng đồng!

 
TIN MỚI