Nâng cao chất lượng xét xử, tránh oan sai

26/10/2020 - 11:10

PNO - Sáng nay 26/10, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có báo cáo về tình hình công tác của tòa án trong năm qua.

Chánh án TAND Tối cao cho biết công tác của các tòa án trong năm qua đã đáp ứng các yêu cầu, chỉ tiêu cơ bản mà các Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình

Theo đó, tỷ lệ giải quyết các loại vụ việc vượt chỉ tiêu, yêu cầu; chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có tiến bộ; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn so với chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Việc xét xử các vụ án hình sự cũng bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật. Hầu hết các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng pháp luật đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu; công tác hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đổi mới, tập trung vào việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán và các chức danh tư pháp…

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, hoạt động của các tòa án trong năm qua còn có hạn chế, thiếu sót là tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Số lượng biên chế thiếu nhiều so với tình hình gia tăng, diễn biến phức tạp của tội phạm, vi phạm và nhiệm vụ, thẩm quyền của các tòa án. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ, thẩm phán giữa các tòa án (nhất là điều chuyển về miền núi, vùng sâu, vùng xa) còn gặp khó khăn.

Nguyên nhân của các hạn chế thiếu sót nói trên đó là số lượng các loại vụ việc mà các tòa án phải thụ lý, giải quyết tiếp tục có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp trong khi đó số lượng cán bộ, thẩm phán của một số tòa án chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến công tác phối hợp với tòa án, chưa làm hết trách nhiệm trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, giám định, tham gia định giá tài sản, thực hiện uỷ thác tư pháp… 

Đơn cử, tổng số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà TAND Tối cao và các TAND cấp cao phải giải quyết là 16.205 đơn/vụ; đã giải quyết được 9.188 đơn/vụ; đạt 56,7%.

Trong tổng số 9.188 đơn/vụ đã giải quyết, tòa án trả lời cho các đương sự là không có căn cứ kháng nghị 8.708 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 94,8%; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 480 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 5,2%.

Nêu ra nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án trong thời gian tới, ông Bình khẳng định sẽ nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác hòa giải, đối thoại các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có chất lượng và tỷ lệ cao...

Chánh án cũng đề nghị Quốc hội quan tâm bảo đảm kinh phí để thực hiện cải tạo mở rộng trụ sở và trang bị nội thất phòng xét xử của các tòa án theo yêu cầu mới của pháp luật tố tụng. Đồng thời đề nghị UBND các cấp tăng cường phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ, cung cấp tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án hành chính; tích cực phối hợp với tòa án nhằm giúp giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các vụ án hành chính.

Chi Mai

 
Array ( [news_id] => 1420618 [news_title] => Nâng cao chất lượng xét xử, tránh oan sai [news_title_seo] => Nâng cao chất lượng xét xử, tránh oan sai [news_supertitle] => [news_picture] => se-nang-cao-chat-luong-xet-xu-bao-dam-_1603684802.jpg [news_subcontent] => Sáng 26/10, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có báo cáo trước Quốc hội về công tác của ngành tòa án trong năm qua. [news_subcontent_seo] => Sáng 26/10, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có báo cáo trước Quốc hội về công tác của ngành tòa án trong năm qua. [news_headline] => Sáng nay 26/10, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có báo cáo về tình hình công tác của tòa án trong năm qua. [news_content] =>

Chánh án TAND Tối cao cho biết công tác của các tòa án trong năm qua đã đáp ứng các yêu cầu, chỉ tiêu cơ bản mà các Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình

Theo đó, tỷ lệ giải quyết các loại vụ việc vượt chỉ tiêu, yêu cầu; chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có tiến bộ; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn so với chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Việc xét xử các vụ án hình sự cũng bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật. Hầu hết các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng pháp luật đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu; công tác hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đổi mới, tập trung vào việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán và các chức danh tư pháp…

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, hoạt động của các tòa án trong năm qua còn có hạn chế, thiếu sót là tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Số lượng biên chế thiếu nhiều so với tình hình gia tăng, diễn biến phức tạp của tội phạm, vi phạm và nhiệm vụ, thẩm quyền của các tòa án. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ, thẩm phán giữa các tòa án (nhất là điều chuyển về miền núi, vùng sâu, vùng xa) còn gặp khó khăn.

Nguyên nhân của các hạn chế thiếu sót nói trên đó là số lượng các loại vụ việc mà các tòa án phải thụ lý, giải quyết tiếp tục có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp trong khi đó số lượng cán bộ, thẩm phán của một số tòa án chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến công tác phối hợp với tòa án, chưa làm hết trách nhiệm trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, giám định, tham gia định giá tài sản, thực hiện uỷ thác tư pháp… 

Đơn cử, tổng số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà TAND Tối cao và các TAND cấp cao phải giải quyết là 16.205 đơn/vụ; đã giải quyết được 9.188 đơn/vụ; đạt 56,7%.

Trong tổng số 9.188 đơn/vụ đã giải quyết, tòa án trả lời cho các đương sự là không có căn cứ kháng nghị 8.708 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 94,8%; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 480 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 5,2%.

Nêu ra nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án trong thời gian tới, ông Bình khẳng định sẽ nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác hòa giải, đối thoại các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có chất lượng và tỷ lệ cao...

Chánh án cũng đề nghị Quốc hội quan tâm bảo đảm kinh phí để thực hiện cải tạo mở rộng trụ sở và trang bị nội thất phòng xét xử của các tòa án theo yêu cầu mới của pháp luật tố tụng. Đồng thời đề nghị UBND các cấp tăng cường phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ, cung cấp tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án hành chính; tích cực phối hợp với tòa án nhằm giúp giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các vụ án hành chính.

Chi Mai

[news_source] => [news_tag] => Quốc hội khóa XIV,kỳ họp thứ 10,Chánh án,Nguyễn Hòa Bình,TAND tối cao,Xét xử giám đốc thẩm [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-26 10:56:48 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-26 11:10:48 [news_relate_news] => 1418903,1420288,1420244, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 199 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nang-cao-chat-luong-xet-xu-tranh-oan-sai-a1420618.html [tag] => Quốc hội khóa XIVkỳ họp thứ 10Chánh ánNguyễn Hòa BìnhTAND tối caoXét xử giám đốc thẩm [daynews2] => 2020-10-26 11:10 [daynews] => 26/10/2020 - 11:10 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI