Năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân

20/05/2022 - 09:30

PNO - Theo lộ trình, năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân và thành lập 3 trường trung cấp Công an nhân dân.

Đó là thông tin đáng chú ý được chia sẻ tại buổi làm việc, trao đổi về công tác giáo dục, đào tạo giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) diễn ra mới đây.

Theo lộ trình, năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân và thành lập 3 trường trung cấp Công an nhân dân.
Theo lộ trình, năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân và thành lập 3 trường trung cấp Công an nhân dân

Theo báo cáo của Bộ Công an thời gian qua công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng Công an nhân dân có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, Bộ Công an đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bộ Công an đã kiện toàn hệ thống các trường Công an nhân dân và tập trung hoàn thiện thể chế về lĩnh vực giáo dục, đào tạo đảm bảo thống nhất, đồng bộ; công tác tuyển sinh và thực hiện kế hoạch chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng; hoàn thiện ngành, chuyên ngành đào tạo, nội dung, chương trình, phương thức tổ chức đào tạo; công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác hợp tác về giáo dục, đào tạo.

Đáng chú ý, thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường Công an nhân dân, hệ thống các trường Công an nhân dân đã được sắp xếp, tổ chức lại từ 19 trường thành 12 trường. Theo lộ trình, năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng Công an nhân dân và thành lập 3 trường trung cấp Công an nhân dân.

Với công tác tuyển sinh đại học chính quy, Bộ Công an đã có những điều chỉnh để nâng cao chất lượng tuyển sinh, như: Tăng điều kiện tiêu chuẩn về học lực đối với thí sinh dự tuyển; ban hành chỉ tiêu tuyển sinh cho từng vùng, từng địa bàn; tăng thêm phương thức tuyển sinh để có thể tuyển thí sinh có năng lực ngoại ngữ tốt.

Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung triển khai Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân giai đoạn 2022 - 2025, Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong Công an nhân dân.

Thời gian tới, công tác giáo dục - đào tạo của lực lượng Công an nhân dân tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có xây dựng, thực hiện các đề án, dự án phát triển giáo dục, đào tạo và hoàn thiện văn bản quản lý về giáo dục, đào tạo; công tác tuyển sinh và thực hiện kế hoạch chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng; quản lý nội dung, chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác đối ngoại và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng.

N.D

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI