Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến đại án bán rẻ đất vàng ở Bình Dương

18/08/2022 - 21:33

PNO - Liên quan đến đại án bán rẻ đất vàng ở Bình Dương, Tỉnh ủy và UBKT tỉnh này đã kỷ luật bảy tập thể và hàng chục cá nhân liên quan.

Ngày 18/8, UBKT tỉnh Bình Dương đã xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại Tổng công ty 3-2, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước… Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bảy tập thể và hàng chục cá nhân vi phạm, cụ thể:

Khu đất vàng 43ha khiến nhiều lãnh đạo ở Bình Dương vướng vào lao lý
Khu đất vàng 43ha khiến nhiều lãnh đạo ở Bình Dương vướng vào lao lý

Đối với Văn phòng Tỉnh ủy: Cảnh cáo Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; khiển trách đồng chí Đỗ Khắc Điệp (nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy).

Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Cảnh cáo Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; khiển trách đồng chí Trương Thành Tạo (Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Chi bộ 1, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh); kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các đồng chí: Đoàn Văn Thành (Phó bí thư Đảng ủy, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh), Trần Hữu Tiến (chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh).

Đối với Sở Tài chính: Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Kim Liên (nguyên Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Tài chính, nguyên Bí thư Chi bộ 3, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính); cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với đồng chí Vũ Thị Lợi (Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Tài chính, Phó Bí thư Chi bộ 3, Phó trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính); kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các đồng chí: Dương Ngọc Vân (nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc), Nguyễn Quang Nhựt (nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp), Nguyễn Hồng Thắm (chuyên viên Chi cục Tài chính doanh nghiệp).

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020 cùng các đồng chí: Huỳnh Văn Trai (nguyên Giám đốc Sở); Nguyễn Trung Tín (Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở); Dương Tấn Thành (Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch); Nguyễn Thanh An (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh); Nguyễn Thị Mỹ Linh (Phó trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại).

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020; khiển trách đồng chí Phạm Danh (nguyên Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các đồng chí: Phạm Xuân Ngọc (Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở); Nguyễn Thị Bích Thủy (Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai); Phạm Thanh Tùng (Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai); Võ Thanh Vân (Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai); Đinh Hoàng Bảo (Phó trưởng Phòng Quy hoạch thống kê đất đai); Phạm Thị Tường Vi (chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai); Hồ Hữu Nam (Phó trưởng phòng Văn phòng Đăng ký đất đai).

Đối với Cục Thuế tỉnh: Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015; khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Nguyễn Thái Thanh (Chi ủy viên Chi bộ 8, Phó trưởng Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình Dương).

Riêng 2 đồng chí: Nguyễn Minh Nhựt (Phó trưởng Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác); Dương Quốc Chính (Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng Thanh tra, kiểm tra thuế số 5) có vi phạm đến mức phải kỷ luật khiển trách, tuy nhiên theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật, nên UBKT Tỉnh ủy không ban hành quyết định kỷ luật 2 trường hợp này.

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với đồng chí Võ Thế Phương (Kiểm thu viên Trung cấp Thuế thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh).

Đối với Tổng công ty 3-2: Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 3-2 nhiệm kỳ 2015-2020; cảnh cáo các đồng chí: Lý Thanh Châu (đảng viên Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng công ty 3-2, Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty 3-2); Đỗ Thị Thanh Thúy (Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng công ty 3-2, chuyên viên Tài chính - Kế toán Tổng công ty 3-2).

Ngoài các đối tượng do UBKT Tỉnh ủy xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Văn Hảo (nguyên Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Sở Tài chính); Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với đồng chí Hà Văn Thuận (Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính).

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI