Kỷ luật cán bộ bảo tàng “biến” kỷ vật hiến tặng thành đồ mua bán

28/06/2022 - 17:52

PNO - Ngày 28/6, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho biết các thành viên trong Hội đồng kỷ luật Bảo tàng tỉnh đã thống nhất mức hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Mai Ngọc Đa - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng tỉnh.

Theo đó, Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu kỷ luật khiển trách đối với ông Mai Ngọc Đa, thời gian kỷ luật là 12 tháng. Trong thời gian này, Bảo tàng tỉnh sẽ theo dõi, thử thách đối với ông Đa. Đồng thời, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ có báo cáo về việc xử lý kỷ luật đối với ông Mai Ngọc Đa gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Cán bộ bảo tàng biến kỷ vật hiến tặng thành đồ mua bán
Kỷ luật khiển trách đối với cán bộ Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa “biến” kỷ vật hiến tặng thành đồ mua bán 

Như thông tin đã đưa, trong quá trình công tác, ông Mai Ngọc Đa bị tố cáo có dấu hiệu làm giả hồ sơ, khai khống giá trị kỷ vật chiến tranh dù trước đó những món đồ này được ủng hộ miễn phí cho bảo tàng.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cũng đã có kết luận thanh tra việc kiểm kê tài sản là hiện vật được mua sắm, sưu tầm do Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đang quản lý. Qua thanh tra đã xác định ông Mai Ngọc Đa - Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Ông Đa đã có hành vi lập danh sách hiện vật dự kiến sưu tầm là kỷ vật kháng chiến chống Mỹ (có kê giá tiền định bán giá ban đầu và định giá tiền qua thương thảo lần 1, lần 2, lần 3 với chủ sở hữu) được hiến tặng để đề xuất Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa thẩm định, xét duyệt để mua hiện vật. Việc này là không đúng với quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Một số kỷ vật được hiến tặng
Một số kỷ vật được hiến tặng

Cụ thể, vào năm 2021, nhân viên bảo tàng đến nhà các cựu binh ở tỉnh vận động xin kỷ niệm chương kháng chiến để sưu tầm, trưng bày. Nhiều người đã đem giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, huy chương... có được trong kháng chiến chống Mỹ, tặng cho bảo tàng.

Tuy nhiên, sau khi các hiện vật được đưa về, ông Mai Ngọc Đa đã làm tờ trình “Danh sách hiện vật dự kiến sưu tầm” gửi hội đồng khoa học bảo tàng xét duyệt mua từ kinh phí nhà nước. Theo tờ trình trên, có 52 hiện vật sẽ mua với giá trị 71 triệu đồng. Trong đó có nhiều hiện vật được định giá 650.000 đồng/hiện vật. Từng hiện vật đều phải thương thảo qua 3 lần, mỗi lần đều giảm giá xuống.

Tuy nhiên, trong thực tế, các cựu binh hiến tặng cổ vật miễn phí, không lấy tiền. Danh sách này sau đó được trình lên Hội đồng thẩm định của Bảo tàng và đều bị bác bỏ.

Ngoài sai phạm của ông Đa, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ ra nhiều khuyết điểm của bảo tàng như chưa thực hiện đúng quy định về mở sổ theo dõi, ghi chép việc xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo; chưa báo cáo đầy đủ công tác tiếp công dân.

Về thực hiện quy định phòng chống tham nhũng, bảo tàng cũng có khuyết điểm khi ra quyết định bổ nhiệm không thống nhất với người hưởng thụ. Đơn vị không công khai dự toán thu - chi ngân sách.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đề nghị bảo tàng tỉnh tổ chức phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc tập thể bảo tàng tỉnh, ban giám đốc (ông Lê Chí Hướng và ông Hoàng Trọng Phúc) đã không thường xuyên tự kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị dẫn đến những khuyết điểm, tồn tại.

Cảnh cáo ông Lê Chí Hướng, nguyên Giám đốc bảo tàng, đã không thường xuyên tự kiểm tra trong công tác công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại.

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI