Kiên Giang: Không đủ số lượng đại biểu HĐND các cấp, phải tổ chức 6 điểm bầu cử thêm

31/05/2021 - 18:07

PNO - Do có 6 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND (5 cấp xã, 1 cấp huyện) bầu thiếu 25 đại biểu nên Kiên Giang sẽ tổ chức bầu thêm vào ngày 6/6 tới.

Ngày 31/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang đã thông tin về kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026). 

Cử tri tỉnh Kiên Giang đi bầu cử đạt tỷ lệ khá cao, tất cả các cấp đều đạt trên 99,70%. Do tỉnh này không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại do có dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu.

Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang Lê Hồng Thắm cho biết, kết quả bầu cử Đ​BQH khóa XV (tại đơn vị bầu cử tỉnh Kiên Giang) có 8 đại biểu trúng cử, trong số 13 người ứng cử.

Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh, số người trúng cử 60/103 người ứng cử.

Đại biểu HĐND cấp huyện số người trúng cử 480/807 người ứng cử, thiếu 2 đại biểu so với ấn định.

Đại biểu HĐND cấp xã số người trúng cử 3.731/6.344 người ứng cử, thiếu 23 đại biểu so với ấn định.

Một điểm bầu cử tại tỉnh Kiên Giang
1 điểm bầu cử tại tỉnh Kiên Giang

Do có 5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 1 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định, phải tiến hành bầu cử thêm.

Cụ thể, Kiên Giang sẽ tổ chức bầu thêm đại biểu HĐND huyện Kiên Hải, tại đơn vị bầu cử số 6.

Bầu thêm đại biểu HĐND xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng), tại các đơn vị bầu cử số 6, 11, 13 và 14.

Bầu thêm đại biểu HĐND xã Đông Thái (huyện An Biên), tại đơn vị bầu cử số 2.

Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang đã thống nhất chọn ngày Chủ nhật tới, 6/6/2021, để bầu cử thêm tại các đơn vị bầu cử nói trên.

Đông Phong

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI