Không tự ý tạm hoãn tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ

30/10/2021 - 16:45

PNO - Sở Y tế TPHCM mới đây ban hành văn bản khẩn về triển khai bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em.

Nhằm đảm bảo công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ em được thực hiện an toàn, hiệu quả, thuận lợi, Sở Y tế TP đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng với một số nội dung.

Cụ thể, Sở Y tế TP đề nghị các cơ sở tiêm chủng thực hiện khám sàng lọc theo đúng nội dung trong bảng kiểm trước tiêm theo quyết định của Bộ Y tế về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em. Phải kết luận đúng các trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng, chống chỉ định, trì hoãn, thận trọng tiêm chủng hoặc chuyển khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện.

ở Y tế TP đề nghị các cơ sở tiêm chủng thực hiện khám sàng lọc theo đúng nội dung trong bảng kiểm trước tiêm theo quyết định của Bộ Y tế
Sở Y tế TP đề nghị các cơ sở tiêm chủng thực hiện khám sàng lọc theo đúng nội dung trong bảng kiểm trước tiêm theo quyết định của Bộ Y tế

Sở Y tế TP lưu ý các đơn vị không tự ý chỉ định tạm hoãn tiêm nếu không thuộc các trường hợp đã quy định trong bảng kiểm, để tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận vắc xin sớm nhất.

Khi có chỉ định chuyển khám sàng lọc tại bệnh viện, đề nghị bác sĩ trực tiếp khám sàng lọc phải ghi rõ lý do và tên bệnh viện cần chuyển vào bảng kiểm trước tiêm chủng. Đồng thời hướng dẫn đầy đủ cho người nhà về việc chuyển trẻ đến khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện.

Ngoài ra, Sở Y tế TP yêu cầu các đơn vị tiêm chủng tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các quy định chuyên môn khác về tiêm chủng, đặc biệt theo dõi tại điểm tiêm tối thiểu 30 phút…

Đối với các bệnh viện chuyên khoa Nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa Nhi phải tích cực tiếp nhận những trường hợp đến bệnh viện có mang theo phiếu khám sàng lọc đã ghi rõ lý do chuyển tuyến để khám sàng lọc và chỉ định tiêm chủng phù hợp cho trẻ. Tránh gây phiền hà, tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận vắc xin sớm.

Sở Y tế TP cũng yêu cầu Trung tâm y tế phối hợp phòng y tế TP. Thủ Đức và các quận huyện hướng dẫn ngành giáo dục lập danh sách trẻ có các vấn đề sức khỏe thuộc nhóm chống chỉ định, trì hoãn hoặc phải chuyển khám sàng lọc, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại bệnh viện (nếu có đủ thông tin do phụ huynh cung cấp) để chủ động trong việc mời tiêm, tổ chức tiêm cho những nhóm này.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI