Khánh Hòa: Kỷ luật Phó chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa

30/11/2022 - 11:07

PNO - UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa.

Ngày 30/11, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết tại Hội nghị lần thứ 16 đã thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa.

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2020, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy với vai trò là Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa) đã vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy phường Ninh Hiệp; thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường Ninh Hiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư công… Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Diên Khánh, Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Khánh Vĩnh. Đồng thời, thông qua kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa trong việc thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai. UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua kết quả giám sát 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (3 lãnh đạo thị xã Ninh Hòa và 4 lãnh đạo huyện Diên Khánh).

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu