Huyện Bảo Lâm có hơn 150 ha đất thực hiện hiến đất, mở đường

11/02/2022 - 14:18

PNO - UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo các nội dung liên quan đến đất làm đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn huyện.

Theo UBND huyện Bảo Lâm, qua rà soát trong thời gian từ năm 2018 đến nay, UBND huyện đã giải quyết hồ sơ cho 77 hộ gia đình, cá nhân tự nguyện trả lại đất làm đường giao thông. Tổng diện tích khu đất của 77 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện hiến đất, trả lại đất làm đường giao thông là 1.539.935,8 m2.

Trong đó, khu đất các hộ gia đình, cá nhân trả lại đất làm đường giao thông có diện tích trên 10ha là 1 hộ; diện tích trên 5ha là 5 hộ;  diện tích hơn 3 ha là 9 hộ; diện tích trên 1 ha là 34 hộ; diện tích dưới 1ha là 28 hộ. 

Tổng diện đất hiến đất hình thành đường giao thông mới là 307.437,6 m2. Tổng số thửa đất mới khi tách là 16.903 thửa. Trong đó, năm 2019 là 3.760 thửa; năm 2020 là 6.260 thửa; năm 2021 là 6.883 thửa. Diện tích tối thiếu các thửa tách là 73 m2, diện tích tối đa của thửa đất sau khi tách là 1.600 m2. Về quy hoạch sử dụng đất, chủ yếu các khu đất người dân trả lại để làm đường giao thông được quy hoạch là đất ở và có một số trường hợp quy hoạch là đất nông nghiệp.

Dự án khu nghỉ dưỡng Sun Valley tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm phân lô, tách thửa trên quả đồi 41ha
Dự án khu nghỉ dưỡng Sun Valley tại xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm phân lô, tách thửa trên quả đồi 41ha

Sau khi tách thửa các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, có một số trường hợp đã và đang xây dựng, chủ yếu là xây dựng nhà tiền chế. Cụ thể, khu vực thôn 5, 6 xã Lộc Quảng đã xây dựng 32 căn nhà; khu vực xã Lộc Tân xây dựng 25 căn nhà; khu vực xã B`Lá xây dựng khoảng 80 căn nhà tiền chế, các khu vực còn lại chưa xây dựng. Sau khi đất trả lại làm đường giao thông các hộ đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, với tổng diện tích là 486.519,15 m2.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực hiến đất hình thành đường giao thông để tách thửa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Nhằm kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực hiến đất hình thành đường giao thông để tách thửa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm; việc thực hiện trình tự, thủ tục về đất đai (tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, hiến đất mở đường…), xây dựng công trình, nhà ở, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước… Đối chiếu với hồ sơ, tài liệu quản lý; các quy hoạch, kế hoạch về đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn mới, quy hoạch giao thông, quy hoạch rừng, đất lâm nghiệp… Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát để làm rõ các tồn tại, vi phạm liên quan đến các lĩnh vực (nếu có); báo cáo kết quả và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo đúng các quy định của pháp luật liên quan; nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI