Lâm Đồng dừng giải quyết thủ tục phân lô, tách thửa

20/01/2022 - 12:17

PNO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua trên địa bàn tỉnh có một số trường hợp hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, nhưng thực chất hình thành các khu, điểm dân cư mới và giới thiệu, quảng cáo, giao dịch tương tự các dự án bất động sản mà các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trong thời gian gần đây, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành ngày 1/3/2022. Để công tác quản lý về đất đai nói chung và việc tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ nói riêng trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tế tại địa phương. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các huyện, thành phố tạm dừng toàn bộ việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc tách thửa đất nhưng thực chất là biến tướng để đầu tư dự án bất động sản trái quy định trên địa bàn.

UBND tỉnh
Nhiều trường hợp biến tướng phân lô, tách thửa để đầu tư bất động sản trái quy định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Các trường hợp tách thửa đất hình thành nhiều thửa đất để chuyển nhượng, xây dựng nhà ở hình thành các khu, điểm dân cư mới tại nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh cho đến khi Nghị định số 2/2022 có hiệu lực. Đối với các trường hợp tách thửa trên địa bàn tỉnh ngoài các trường hợp nêu trên, các sở, ngành địa phương liên quan tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan đơn, vị liên quan, rà soát kỹ các quy định pháp luật có liên quan đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với việc tách thửa để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh như nêu trên cho phù hợp với quy định hiện nay, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/2/2022.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng toàn bộ việc tác động, đầu tư, xây dựng, thi công công trình trên đất mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tách thửa tại khu vực Tờ bản đồ số 8, 9 thôn 14, xã ĐamB’ri và các khu vực khác trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Trong đó, đặc biệt là các trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tách thửa, giới thiệu, quảng cáo là dự án bất động sản mà các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trong thời gian qua) để rà soát, thực hiện đầy đủ về hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư,... theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu thành phố phải thực hiện nghiêm quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI