Hội nhà báo Việt Nam phải thực sự là "ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp"

31/12/2021 - 14:03

PNO - Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh như vậy tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội nhà báo Việt Nam diễn ra sáng nay.

 

Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội XI Hội nhà báo Việt Nam
Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội XI Hội nhà báo Việt Nam

Sáng 31/12, phát biểu tại Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân vui mừng trước sự trưởng thành của đội ngũ nhà báo khi đã từng bước nâng cao năng lực, nghiệp vụ, đổi mới sáng tạo. Các nhà báo đã tích cực tuyên truyền, phổ biến Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; bảo vệ chủ quyền biển đảo; kịp thời đưa tin sự kiện nóng, thiên tai, bão lũ. Nhiều bài báo mang tính phát hiện, giúp lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, cảnh báo những nguy cơ, hiện tượng, kiến nghị giải pháp thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều nhà báo tích cực phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng… với nhiều cách tiếp cận đa dạng, chính xác góp phần phát hiện sai phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

“Đặc biệt, hai năm qua, trước thách thức của đại dịch COVID19, hàng trăm nhà báo đã không ngại hiểm nguy đã có mặt trên tuyến đầu chống dịch, kịp thời thông tin, cổ vũ những việc làm cao đẹp của lực lượng thầy thuốc, quân đội, công an, cán bộ cơ sở, những cá nhân, cộng đồng tích cực tình nguyện tham gia phòng chống đại dịch”, Thường trực Ban bí thư nói.

Trong thành tích lớn lao của báo chí cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm qua, có công lao to lớn của Hội nhà báo Việt Nam và đông đảo hội viên cả nước.

Thường trực Ban bí thư đánh giá, Hội đã chú trọng nâng cao công tác bồi dưỡng đạo đức, chính trị của hội viên; đổi mới phương thức hoạt động hội, ngăn chặn hội viên vi phạm pháp luật, kiến nghị với Đảng và Nhà nước về cơ chế chính sách cho lực lượng báo chí; công tác đào tạo nghiệp vụ, đạo đức báo chí cũng có chuyển biến tích cực; phối hợp với ngành tuyên giáo, thông tin truyền thông trong chỉ đạo định hướng của hoạt động báo chí, khen thưởng và xử lý vi phạm; hoạt động tri ân gia đình các nhà báo liệt sĩ được coi trọng, hoạt động từ thiện của các cấp hội và cơ quan báo chí tiếp tục được thực hiện bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả…

Bên cạnh thành tựu, Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Hội Nhà báo cần đánh giá đúng những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua. Cụ thể như một số cấp hội, cơ quan báo chí chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, chưa thực sự chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cho hội viên. Một số cơ quan báo chí, một bộ phận người làm báo xa rời tôn chỉ mục đích, thậm chí từ chối chức năng định hướng giáo dục của báo chí, vi phạm pháp luật, làm suy giảm vai trò, uy tín của báo chí, làm tổn thương danh dự những người làm báo chân chính. Một số tổ chức hội thiếu năng động sáng tạo, người đứng đầu thiếu nhiệt tình với công tác hội, hoạt động hội có lúc có nơi thiếu sức sống…

Sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn mới, đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng lớn, báo chí truyền thống gặp nhiều khó khăn, đặc biệt phải cạnh tranh với mạng xã hội. Bối cảnh trên đặt ra báo chí cách mạng Việt Nam nhiệm vụ nặng nề, báo chí cần tiếp tục đổi mới mình để trở thành kênh thông tin kịp thời, chính xác, ảnh hưởng sâu rộng.

Trong bối cảnh mới, Thường trực Ban bí thư chỉ ra, báo chí truyền thống đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ truyền thông xã hội, cách thức tiếp cận thông tin, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá bằng những âm mưu thủ đoạn thâm độc… Từ đó đặt ra cho báo chí Việt Nam những nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Báo chí phải tự đổi mới mình, thông tin kịp thời, chính xác, có sức mạnh và tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn nữa trong xã hội.

Thường trực Ban bí thư gợi mở một số nội dung đối với Hội nhà báo. Trước hết, Hội cần nhận thức rõ vai trò và vị trí của mình. Nhiệm vụ hàng đầu của nhà báo, Hội nhà báo Việt Nam là phụng sự cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, nhân dân.

Hội nhà báo phải xây dựng để thật sự trở thành “ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp”, kết nối giao lưu tin cậy và chia sẻ của hội viên, tích cực đóng góp sự phát triển của báo chí nước nhà. Mỗi nhà báo phải thấy công việc mình đang làm là vinh dự và trách nhiệm, góp phần vào xây dựng báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại…

Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội các cấp bằng các sáng tạo, phấn đấu để hội nhà báo Việt Nam thực sự là tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam, là “ngôi nhà chung ấm áp của hội viên và giới báo chí”. “Mỗi người làm báo phải nhận thức sâu sắc, làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng”, Thường trực ban bí thư nhắn nhủ.

Thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ niềm tin, với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc và nhân dân, đội ngũ nhà báo Việt Nam hôm nay sẽ ngày càng lớn mạnh, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức chính trị hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa của Đảng…

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI