Hội nghị Trung ương 8 xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

02/10/2018 - 13:29

PNO - Tại Hội nghị Trung ương 8, Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Còn cán bộ trục lợi, gây dư luận xấu trong nhân dân

Trước khi tiến hành phiên họp, Trung ương đã dành một phút mặc niệm, tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần.

Tại hội nghị này, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng. Trong đó xem xét, quyết định việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…

Hoi nghi Trung uong 8 xem xet, quyet dinh gioi thieu nhan su de Quoc hoi bau Chu tich nuoc
Hội nghị Trung ương 8 quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước

Tuy nhiên, kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan tỏa lớn. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu.

Cụ thể, theo Tổng Bí thư, vẫn còn có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao xin kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành một quy định mới về vấn đề này. Dự thảo quy định đã nêu 9 nội dung yêu cầu từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện và 9 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống.

Xem xét giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước

Tại Hội nghị này Trung ương quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Bộ Chính trị trình Trung ương dự kiến thành lập 5 tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Các tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung (năm 2011) và Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm và Báo cáo kinh tế-xã hội 5 năm; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và Báo cáo công tác nhân sự.

Ngoài ra, Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Nguyễn Quang - Đan Nguyên

 
Array ( [news_id] => 72987 [news_title] => Hội nghị Trung ương 8 xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 142279_hoi-nghi-trung-uong-8-2131620.jpg [news_subcontent] => Tại Hội nghị Trung ương 8, Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Tại Hội nghị Trung ương 8, Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng. [news_content] =>

Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Còn cán bộ trục lợi, gây dư luận xấu trong nhân dân

Trước khi tiến hành phiên họp, Trung ương đã dành một phút mặc niệm, tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần.

Tại hội nghị này, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng. Trong đó xem xét, quyết định việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…

Hoi nghi Trung uong 8 xem xet, quyet dinh gioi thieu nhan su de Quoc hoi bau Chu tich nuoc
Hội nghị Trung ương 8 quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước

Tuy nhiên, kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan tỏa lớn. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu.

Cụ thể, theo Tổng Bí thư, vẫn còn có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao xin kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành một quy định mới về vấn đề này. Dự thảo quy định đã nêu 9 nội dung yêu cầu từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện và 9 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống.

Xem xét giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước

Tại Hội nghị này Trung ương quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Bộ Chính trị trình Trung ương dự kiến thành lập 5 tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Các tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung (năm 2011) và Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm và Báo cáo kinh tế-xã hội 5 năm; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và Báo cáo công tác nhân sự.

Ngoài ra, Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Nguyễn Quang - Đan Nguyên

[news_source] => [news_tag] => khai mạc hội nghị trung ương 8,bầu chủ tịch nước,hội nghị trung ương 8 [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-10-02 13:29:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-10-02 13:29:00 [news_relate_news] => 64984,70889,72643 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/hoi-nghi-trung-uong-8-xem-xet-quyet-dinh-gioi-thieu-nhan-su-de-quoc-hoi-bau-chu-tich-nuoc-142279/ [news_urlid] => 142279 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 251 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/hoi-nghi-trung-uong-8-xem-xet-quyet-dinh-gioi-thieu-nhan-su-de-quoc-hoi-bau-chu-tich-nuoc-a72987.html [tag] => khai mạc hội nghị trung ương 8bầu chủ tịch nướchội nghị trung ương 8 [daynews2] => 2018-10-02 13:29 [daynews] => 02/10/2018 - 13:29 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI