Học sinh, sinh viên được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng

21/11/2019 - 12:08

PNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Theo quyết định số 1656/QĐ-TTg vừa được ban hành, mức cho vay tối đa được tăng lên 2.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính được giao trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện Chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Hoc sinh, sinh vien duoc vay toi da 2,5 trieu dong/thang
Học sinh, sinh viên được vay tối đa 2,5 triệu đồng tháng.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được cơ quan có thầm quyền phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12/2019, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Để hỗ trợ sinh viên trang trải một phần chi phí học tập và sinh hoạt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chính sách vay vốn cho sinh viên từ năm 2007 và tiếp tục thực hiện cho đến nay. Theo đó, mức vay tối đa được ấn định năm 2007 là là 800.000 đồng/tháng/sinh viên. Mức vốn vay này đã được điều chỉnh tăng dần. Cụ thể, năm 2018, theo Quyết định 751/QĐ-TTg, mức vốn cho vay là 1,5 triệu đồng/tháng/sinh viên.

B.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI