Hà Nội rà soát dạy thêm, học thêm

19/09/2015 - 07:39

PNO - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm.

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT  ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT qui định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Sở GD- ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị giáo dục rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm tại đơn vị.

Ha Noi ra soat day them, hoc them
Hà Nội rà soát, chấn chỉnh việc học thêm của học sinh (Ảnh minh họa).

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu không để xảy ra tình trạng ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau. Công tác thu, chi tiền dạy thêm, học thêm; điều kiện cơ cở vật chất lớp học đảm bảo thực hiện đúng qui định hiện hành.

Các phòng giáo dục tăng cường quản lý nội dung, chương trình dạy thêm, học thêm. Các đơn vị trường học không dạy thêm trước chương trình; không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; nội dung dạy thêm không được quá sức tiếp thu của học sinh.

Không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn; số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày; mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng lưu ý đơn vị giáo dục nào hết hạn giấy phép dạy thêm, học thêm phải hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại giấy phép.

Vũ Hà

 
TIN MỚI