Giá khám chữa bệnh cần tính đúng, đủ nhưng không tăng chi phí cho người dân

05/01/2023 - 11:31

PNO - Theo ĐBQH, Luật khám chữa bệnh (sửa đổi) cần quy định tính đúng, tính đủ về giá dịch vụ nhưng không làm tăng chi phí cho người dân.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, dự thảo Luật khám chữa bệnh đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của ĐBQH liên quan tới tự chủ bệnh viện, giá khám chữa bệnh...
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, dự thảo Luật khám chữa bệnh đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của ĐBQH liên quan tới tự chủ bệnh viện, giá khám chữa bệnh...

Băn khoăn thời hạn giấy phép hành nghề

Sáng 5/1, bà Nguyễn Thúy Anh – Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Theo đó, dự thảo Luật đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu, quan điểm đặt ra, lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Dự án Luật tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân; khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân...

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề, nội dung có ý kiến khác nhau. Về thời hạn của giấy phép hành nghề, có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, nên quy định ở khoản 1 là “Mỗi người hành nghề chỉ được cấp một giấy phép hành nghề. Thời hạn có giá trị chỉ có 5 năm” sau đó cấp lại, gia hạn thì cũng là 5 năm; đề nghị có thể kéo dài ra 10 năm. Có ý kiến cho rằng việc quy định thời hạn giấy phép hành nghề là bước “thụt lùi”.

Về vấn đề này, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành quy định chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và không có thời hạn. Đây là một trong những chính sách cơ bản và cũng là quan điểm nhất quán của Chính phủ ngay từ khi trình đề nghị xây dựng Luật cũng như trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trình Quốc hội.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều nước trên thế giới đều cấp giấy phép hành nghề có thời hạn, một số nước cấp lại giấy phép hằng năm (Canada, Úc, Campuchia). Một số nước cấp lại sau 2 năm (Singapore, Mỹ), có nước cấp lại sau 3 năm (Hàn Quốc), một số nước cấp lại sau 5 năm (Lào, Indonesia, Ấn Độ), Việt Nam là một trong số rất ít nước cấp chứng chỉ hành nghề không có thời hạn. “Dự thảo Luật lần này quy định thời hạn giấy phép hành nghề giá trị 5 năm cũng là ở mức có thời hạn dài so với nhiều nước”, bà Nguyễn Thúy Anh nói.

Do còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị Quốc hội tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về thời hạn của giấy phép hành nghề.

Tự chủ bệnh viện phải đảm bảo chất lượng dịch vụ

Về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ về cơ chế tự chủ của các bệnh viện; ý kiến khác đề nghị cần phải có tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện tự chủ bệnh viện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ đã có báo cáo rà soát và nêu cụ thể những vướng mắc, bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến việc thực hiện cơ chế, chính sách về tự chủ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Dự thảo Luật đã bổ sung một điều về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước như thể hiện tại Điều 108 của dự thảo Luật.

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét tính khả thi của cơ chế tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và cần quy định việc tự chủ nhưng đồng thời bảo đảm chất lượng trong dịch vụ y tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật quy định Nhà nước bảo đảm kinh phí đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước để thực hiện chức năng nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khi thực hiện tự chủ. Bên cạnh đó, quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã quy định việc định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, do vậy cơ chế tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước quy định như dự thảo Luật bảo đảm tính khả thi khi thực hiện.

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định của dự thảo Luật không mang tính đặc thù của lĩnh vực y tế, chưa thể hiện vai trò quản lý nhà nước về giá khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế. ĐBQH đề nghị cần quy định rõ nguyên tắc của tính đúng, tính đủ nhưng không làm tăng chi phí cho người dân. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp và thống nhất với quy định của dự thảo Luật Giá... 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng quy định các yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: giá thành toàn bộ của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; lợi nhuận dự kiến (nếu có); các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Dự thảo luật cũng quy định cụ thể các chi phí để tính giá thành toàn bộ của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, có chi phí nhân công, chi phí thuốc hóa chất, nhiên liệu... và có cả các loại phí như phí quản lý; khấu hao thiết bị y tế, tài sản cố định...

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, ngày 9/1, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật khám chữa bệnh (sửa đổi).

Minh Quang

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu