Dự kiến phê chuẩn bổ nhiệm hai phó thủ tướng tại Kỳ họp bất thường lần 2

03/01/2023 - 17:41

PNO - Dự kiến, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết

Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, Quốc hội dự kiến 3 nội dung liên quan tới công tác nhân sự tại Kỳ họp bất thường lần này


Tại cuộc họp báo về Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, trả lời báo chí về việc tại kỳ họp bất thường, Quốc hội có xem xét việc miễn nhiệm đối với Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và phê chuẩn các phó thủ tướng mới hay không, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, công tác nhân sự luôn là nội dung quan trọng của nhiều kỳ họp Quốc hội, căn cứ theo chức năng hiến định và thực hiện theo quy trình chặt chẽ.

Theo bà, cuối giờ chiều 4/1, Quốc hội họp phiên toàn thể xem xét thông qua chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2. “Dự kiến công tác nhân sự có 3 nội dung: Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Quốc hội quyết định thông qua chương trình thì khi đó Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ mới chính thức trình Quốc hội theo thẩm quyền và việc này sẽ được quyết định vào ngày mai”, bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Trưởng Ban công tác đại biểu cũng phân tích thêm, công tác nhân sự cũng là công việc thường xuyên, hệ trọng như Tổng bí thư nhắc nhiều lần rằng “công tác cán bộ là then chốt của then chốt”.

Nghị quyết 28 của Đảng nêu rõ công tác cán bộ kiên trì chủ trương có lên, có xuống, có vào, có ra; phát hiện bố trí cán bộ có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm; bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo nhưng sẵn sàng xem xét kỷ luật, thay thế cán bộ không còn đảm bảo.

Kết luận 20 của Bộ Chính trị cũng khuyến khích tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. Khi cán bộ thấy mình không đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ thì được khuyến khích làm đơn xin thôi giữ các trọng trách, nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ đại biểu.

Trước đó, ngày 30/12/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bất thường, thống nhất để Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; thống nhất để Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi vị trí Ủy viên Trung ương. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV phê chuẩn chức danh Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

M.Quang

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI