Đồng Nai sẽ thanh tra tất cả các dự án, gói thầu liên quan Công ty AIC

30/11/2022 - 21:00

PNO - Ngày 30/11, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh, trong đó sẽ thanh tra tất cả các dự án, gói thầu liên quan Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.

Theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ thanh tra các dự án, gói thầu trên địa bàn tỉnh đối với các chủ đầu tư, các sở, ngành địa phương nơi có gói thầu do Công ty AIC và các công ty thành viên trúng thầu theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ thanh tra trong thời kỳ 10 năm từ năm 2011 - 2021. Thời gian thanh tra trong 45 ngày bắt đầu từ quý I/2023.

Sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai liên quan Công ty AIC
Sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai liên quan Công ty AIC

Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng đối với các dự án trên địa bàn huyện Long Thành, Nhơn Trạch và huyện Trảng Bom. Đồng thời thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân; xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thời kỳ thanh tra trong các năm năm 2021, 2022 đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra 45 ngày.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ thường xuyên thực hiện thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các sở ngành và địa phương trong toàn tỉnh.

Thanh tra việc thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công việc kê khai tài sản theo các quy định về Luật phòng, chống tham nhũng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng tăng cường thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tài chính, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ... nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ và bức xúc trong xã hội.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên và thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng khi có kế hoạch hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu