Đi cạo mủ cao su, bị dao cạo đâm xuyên bụng

03/08/2022 - 18:44

PNO - Vừa cầm dao cạo mủ cao su, vừa điều khiển xe máy, nam thanh niên bất ngờ bị ngã xe, lưỡi dao đâm thủng vùng bụng.

 

Video: Đi cạo mủ cao su, bị dao cạo đâm xuyên bụng

 Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu