Có thể tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 là Pfizer hoặc AstraZeneca

12/12/2021 - 22:40

PNO - Trong trường hợp nguồn vắc xin phòng COVID-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer hoặc AstraZeneca.

Ngày 12/12, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quân y, Tổng Cục hậu cần (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm mũi 2 vắc xin do Moderna sản xuất với các vắc xin COVID-19 khác.

Trong trường hợp nguồn vắc xin phòng COVID-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer hoặc AstraZeneca.
Trong trường hợp nguồn vắc xin COVID-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer hoặc AstraZeneca

Theo đó, thực hiện chiến lược tiêm chủng của Chính phủ, từ tháng 3/2021 đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 131 triệu liều vắc xin COVID-19 (cập nhật đến ngày 11/12) có công nghệ sản xuất khác nhau, trong đó đã có hơn 75 triệu liều tiêm mũi 1 và hơn 56 triệu liều tiêm mũi 2.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận vắc xin Moderna do COVAX Facility hỗ trợ để tiêm chủng cho người dân.

Ngày 8/9/2021, Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc xin COVID-19 mũi 1 đã tiêm không còn sản xuất hoặc cung ứng không kịp thời để cung cấp cho mũi nhắc lại thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng vắc xin khác.

Cụ thể, nếu tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc xin do Pfizer hoặc Moderna. Nếu mũi 1 tiêm vắc xin Moderna thì mũi 2 có thể tiêm vắc xin Pfizer và ngược lại.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng nêu trên, để sử dụng vắc xin hợp lý, an toàn và hiệu quả vắc xin do Moderna sản xuất, tiếp theo công văn số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 và công văn số 7548/BYT-DP ngày 10/9/2021, Bộ Y tế hướng dẫn như sau:

Những người đã tiêm mũi 1 vắc xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc xin đó.

Trong trường hợp nguồn vắc xin hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer hoặc AstraZeneca. Khoảng cách tiêm mũi 2 sau mũi 1 vắc xin Pfizer theo hướng dẫn của nhà sản xuất, khoảng cách sau mũi 1 vắc xin AstraZeneca sản xuất theo công văn số 7820/BYT-DP ngày 20/9/2021 của Bộ Y tế.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI