Cà Mau: Tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

12/10/2022 - 16:32

PNO - Ngày 12/10, bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu định hướng công tác giảm nghèo, chuyển từ đầu tư giảm nghèo theo diện rộng sang đầu tư giảm nghèo theo chiều sâu; tập trung đầu tư trọng tâm, trọng điểm vào các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và đầu tư vào con người, nâng cao năng lực phát triển của người dân.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu chú trọng truyền thông cho nhóm đối tượng hưởng lợi từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu chú trọng truyền thông cho nhóm đối tượng hưởng lợi từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Truyền thông về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, cộng đồng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bù đắp cho các khu vực đạt thấp so với kế hoạch bằng quyết tâm, nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cũng theo bà Nguyễn Thu Tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, TP. Cà Mau làm căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện đảm bảo và đạt hiệu quả.

Hùng Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI