Bí Thư Thăng:'Không phải có bằng cấp cao đều là nguồn nhân lực chất lượng cao'

19/05/2016 - 19:11

PNO - Ông Thăng nhấn mạnh tại hội nghị HN Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi sáng nay.

“Qua báo cáo thì hàng năm có trên 90% cán bộ 2 Chương trình được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có chiều hướng phát triển. Nếu đây là phản ánh trung thực thì rất đáng biểu dương. Nhưng chúng ta không thể chỉ bằng lòng và yên tâm với các con số. Chúng ta cần hiệu quả thực chất từ sản phẩm đào tạo.

Những số liệu chính xác sẽ giúp các đồng chí nắm bắt được nhu cầu từ cơ sở để quy hoạch cán bộ, thiết kế chương trình, chọn đội ngũ giảng viên hoặc đưa ra hình thức đào tạo phù hợp để không gây lãng phí tiền bạc, thời gian một cách vô ích, đồng thời loại bỏ được mặt tiêu cực của tư tưởng ỷ vào bằng cấp.

Bi Thu Thang:'Khong phai co bang cap cao deu la nguon nhan luc chat luong cao'

Chúng ta cần phải hiểu rằng không phải tất cả những người có bằng cấp cao đều là nguồn nhân lực chất lượng cao.”, Bí Thư Thăng nhấn mạnh tại hội nghị Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (2006-2015)  ngày 19/5.

Bi Thu Thang:'Khong phai co bang cap cao deu la nguon nhan luc chat luong cao'

Ông Thăng nói: “Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ là nét đột phá trong công tác tạo nguồn cán bộ trẻ của thành phố chúng ta. Về lâu dài, đây vẫn luôn là một công việc quan trọng, đảm bảo tính kế thừa giữa các thế hệ và tạo động lực phấn đấu, cơ hội được thể hiện năng lực cho lớp trẻ.

Vì thế, những kinh nghiệm được rút ra trong Hội nghị này là hết sức cần thiết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những mặt tích cực, mang tính sáng tạo trong việc tạo nguồn quy hoạch cán bộ, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, đồng thời nghiêm khắc, cầu thị chỉ ra những mặt còn bất cập, ở mọi phương diện, để có một đánh giá khách quan về hiệu quả của hai chương trình, từ đó đề ra phương hướng hành động tốt nhất cho những năm tiếp theo.”

Bi Thu Thang:'Khong phai co bang cap cao deu la nguon nhan luc chat luong cao'

Theo bí thư thành ủy, trong 10 năm qua, bằng hai chương trình vừa nêu, đã có 1.087 cán bộ được đào tạo, với tỷ lệ nam-nữ gần ngang nhau. Đây là một con số rất ấn tượng và thể hiện tính nhân văn của chương trình. Hiện những cán bộ này, của cả hai chương trình, đang nắm giữ nhiều trọng trách về quản lý và chuyên môn tại các cơ quan, các viện nghiên cứu, các trường đại học của thành phố. 

“Chúng ta sẽ cùng bàn bạc để chọn lựa, ưu tiên đầu tư cán bộ phục vụ trong các lĩnh vực trọng điểm như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, vật liệu mới, xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quản trị kinh doanh, thị trường tài chính, chứng khoán…với tinh thần đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cầu hiền tài cao nhất.

Bi Thu Thang:'Khong phai co bang cap cao deu la nguon nhan luc chat luong cao'

Chúng ta phải luôn nhớ rằng, đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai. Mà tương lai của thành phố chúng ta, như niềm mong đợi của người dân, phải là trung tâm tài chính, khoa học công nghệ hàng đầu của khu vực, là nơi cuộc sống có chất lượng cao. Điều đó càng cho thấy những gì chúng ta đang làm là một chiến lược đúng hướng và cần được tiếp tục ở một tầm nhận thức mới cao hơn.”

Tuy nhiên, ông Thăng đánh giá,  số cán bộ chuyên gia giỏi thật sự thì chưa được thể hiện cụ thể thông qua các thành tựu, qua ứng dụng các công trình nghiên cứu. Sau hội nghị này, các đồng chí cần sớm có khảo sát, đưa ra đánh giá về năng lực cán bộ qua đào tạo, thông qua các nhiệm vụ cụ thể mà họ đang thực hiện.

Bi Thu Thang:'Khong phai co bang cap cao deu la nguon nhan luc chat luong cao'

Đây là việc làm hết sức quan trọng. Qua báo cáo thì hàng năm có trên 90% cán bộ 2 Chương trình được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có chiều hướng phát triển. Nếu đây là phản ánh trung thực thì rất đáng biểu dương.

Nhưng chúng ta không thể chỉ bằng lòng và yên tâm với các con số. Chúng ta cần hiệu quả thực chất từ sản phẩm đào tạo. Những số liệu chính xác sẽ giúp các đồng chí nắm bắt được nhu cầu từ cơ sở để quy hoạch cán bộ, thiết kế chương trình, chọn đội ngũ giảng viên hoặc đưa ra hình thức đào tạo phù hợp để không gây lãng phí tiền bạc, thời gian một cách vô ích, đồng thời loại bỏ được mặt tiêu cực của tư tưởng ỷ vào bằng cấp. Chúng ta cần phải hiểu rằng không phải tất cả những người có bằng cấp cao đều là nguồn nhân lực chất lượng cao.

 
Array ( [news_id] => 110613 [news_title] => Bí Thư Thăng:'Không phải có bằng cấp cao đều là nguồn nhân lực chất lượng cao' [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Ông Thăng nhấn mạnh tại hội nghị HN Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi sáng nay. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Ông Thăng nhấn mạnh tại hội nghị HN Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi sáng nay. [news_content] =>

“Qua báo cáo thì hàng năm có trên 90% cán bộ 2 Chương trình được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có chiều hướng phát triển. Nếu đây là phản ánh trung thực thì rất đáng biểu dương. Nhưng chúng ta không thể chỉ bằng lòng và yên tâm với các con số. Chúng ta cần hiệu quả thực chất từ sản phẩm đào tạo.

Những số liệu chính xác sẽ giúp các đồng chí nắm bắt được nhu cầu từ cơ sở để quy hoạch cán bộ, thiết kế chương trình, chọn đội ngũ giảng viên hoặc đưa ra hình thức đào tạo phù hợp để không gây lãng phí tiền bạc, thời gian một cách vô ích, đồng thời loại bỏ được mặt tiêu cực của tư tưởng ỷ vào bằng cấp.

Bi Thu Thang:'Khong phai co bang cap cao deu la nguon nhan luc chat luong cao'

Chúng ta cần phải hiểu rằng không phải tất cả những người có bằng cấp cao đều là nguồn nhân lực chất lượng cao.”, Bí Thư Thăng nhấn mạnh tại hội nghị Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (2006-2015)  ngày 19/5.

Bi Thu Thang:'Khong phai co bang cap cao deu la nguon nhan luc chat luong cao'

Ông Thăng nói: “Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ là nét đột phá trong công tác tạo nguồn cán bộ trẻ của thành phố chúng ta. Về lâu dài, đây vẫn luôn là một công việc quan trọng, đảm bảo tính kế thừa giữa các thế hệ và tạo động lực phấn đấu, cơ hội được thể hiện năng lực cho lớp trẻ.

Vì thế, những kinh nghiệm được rút ra trong Hội nghị này là hết sức cần thiết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những mặt tích cực, mang tính sáng tạo trong việc tạo nguồn quy hoạch cán bộ, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, đồng thời nghiêm khắc, cầu thị chỉ ra những mặt còn bất cập, ở mọi phương diện, để có một đánh giá khách quan về hiệu quả của hai chương trình, từ đó đề ra phương hướng hành động tốt nhất cho những năm tiếp theo.”

Bi Thu Thang:'Khong phai co bang cap cao deu la nguon nhan luc chat luong cao'

Theo bí thư thành ủy, trong 10 năm qua, bằng hai chương trình vừa nêu, đã có 1.087 cán bộ được đào tạo, với tỷ lệ nam-nữ gần ngang nhau. Đây là một con số rất ấn tượng và thể hiện tính nhân văn của chương trình. Hiện những cán bộ này, của cả hai chương trình, đang nắm giữ nhiều trọng trách về quản lý và chuyên môn tại các cơ quan, các viện nghiên cứu, các trường đại học của thành phố. 

“Chúng ta sẽ cùng bàn bạc để chọn lựa, ưu tiên đầu tư cán bộ phục vụ trong các lĩnh vực trọng điểm như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, vật liệu mới, xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quản trị kinh doanh, thị trường tài chính, chứng khoán…với tinh thần đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cầu hiền tài cao nhất.

Bi Thu Thang:'Khong phai co bang cap cao deu la nguon nhan luc chat luong cao'

Chúng ta phải luôn nhớ rằng, đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai. Mà tương lai của thành phố chúng ta, như niềm mong đợi của người dân, phải là trung tâm tài chính, khoa học công nghệ hàng đầu của khu vực, là nơi cuộc sống có chất lượng cao. Điều đó càng cho thấy những gì chúng ta đang làm là một chiến lược đúng hướng và cần được tiếp tục ở một tầm nhận thức mới cao hơn.”

Tuy nhiên, ông Thăng đánh giá,  số cán bộ chuyên gia giỏi thật sự thì chưa được thể hiện cụ thể thông qua các thành tựu, qua ứng dụng các công trình nghiên cứu. Sau hội nghị này, các đồng chí cần sớm có khảo sát, đưa ra đánh giá về năng lực cán bộ qua đào tạo, thông qua các nhiệm vụ cụ thể mà họ đang thực hiện.

Bi Thu Thang:'Khong phai co bang cap cao deu la nguon nhan luc chat luong cao'

Đây là việc làm hết sức quan trọng. Qua báo cáo thì hàng năm có trên 90% cán bộ 2 Chương trình được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có chiều hướng phát triển. Nếu đây là phản ánh trung thực thì rất đáng biểu dương.

Nhưng chúng ta không thể chỉ bằng lòng và yên tâm với các con số. Chúng ta cần hiệu quả thực chất từ sản phẩm đào tạo. Những số liệu chính xác sẽ giúp các đồng chí nắm bắt được nhu cầu từ cơ sở để quy hoạch cán bộ, thiết kế chương trình, chọn đội ngũ giảng viên hoặc đưa ra hình thức đào tạo phù hợp để không gây lãng phí tiền bạc, thời gian một cách vô ích, đồng thời loại bỏ được mặt tiêu cực của tư tưởng ỷ vào bằng cấp. Chúng ta cần phải hiểu rằng không phải tất cả những người có bằng cấp cao đều là nguồn nhân lực chất lượng cao.

[news_source] => [news_tag] => hà nội,tài năng,tiến sĩ,thạc sĩ,Bí Thư Thăng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-05-19 19:11:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-05-19 19:11:00 [news_relate_news] => 6175,110026,110066,110428,110594 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/bi-thu-thangkhong-phai-co-bang-cap-cao-deu-la-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-75250/ [news_urlid] => 75250 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 699 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/bi-thu-thang-khong-phai-co-bang-cap-cao-deu-la-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-a110613.html [tag] => hà nộitài năngtiến sĩthạc sĩBí Thư Thăng [daynews2] => 2016-05-19 19:11 [daynews] => 19/05/2016 - 19:11 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI