Bệnh viện Xây dựng sẽ được tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược

09/11/2022 - 17:31

PNO - Ngày 9/11, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1376 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Bệnh viện Xây dựng sẽ được tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược
Bệnh viện Xây dựng sẽ được tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược

Theo đó, Bệnh viện Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng được chuyển nguyên trạng về Đại học Quốc gia Hà Nội để quản lý và tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Tài chính, Nội vụ, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp và có văn bản hướng dẫn thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Xây dựng theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận Bệnh viện Xây dựng theo đúng quy định và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Bệnh viện Xây dựng được nâng cấp từ trung tâm y tế vào năm 2005, nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa trong công tác y tế, nâng cao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong việc khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên ngành xây dựng và cộng đồng.

Bệnh viện Xây dựng là bệnh viện đa khoa hạng 1, hoạt động với quy mô 370 giường bệnh, đặt tại phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có một bệnh viện là Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, quy mô 100 giường bệnh. Theo quy hoạch, bệnh viện này sẽ có quy mô 1.000 giường bệnh, trụ sở tại khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc.

Với việc có thêm Bệnh viện Xây dựng (sắp tới thành Bệnh viện Đại học Y Dược), Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có thêm một bệnh viện thực hành tại nội thành.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI