Bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 8: Hợp lực để vượt khó

01/12/2016 - 19:49

PNO - Sau 1,5 ngày làm việc, ngày 1/12, Hội nghị Thành ủy lần thứ 8 đã bế mạc.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng, nhấn mạnh: Để khắc phục các khó khăn, đạt được kết quả tích cực theo chỉ tiêu thành phố đề ra năm 2017 là tăng GRDP từ 8,4% đến 8,7%, các đơn vị, địa phương phải khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện 7 chương trình đột phá với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từng năm, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, giám sát hiệu quả việc tổ chức thực hiện.

Be mac Hoi nghi Thanh uy lan thu 8: Hop luc de vuot kho
Bí thư Đinh La Thăng

Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả, quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt tình trạng ùn tắc giao thông, xử lý rác thải, nước thải, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm, cháy nổ, ngập nước; thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị thành phố.

Ông Thăng yêu cầu các đơn vị có liên quan phải nhanh chóng hoàn tất các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đột phá nhằm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho UBND TPHCM đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền gắn với giao nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. 

Be mac Hoi nghi Thanh uy lan thu 8: Hop luc de vuot kho

“Phải thường xuyên bám sát cơ sở, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường thông tin để doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách của thành phố; hỗ trợ, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”- Bí thư thành ủy đề nghị.

Về tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị, địa phương nhanh chóng xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể cơ cấu lại ngân sách nhà nước phù hợp với thực tiễn thành phố, đảm bảo nguyên tắc triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công, đa dạng hóa và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển.

Be mac Hoi nghi Thanh uy lan thu 8: Hop luc de vuot kho

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, năm 2017, trong điều kiện tình hình khó khăn về ngân sách, tỷ lệ điều tiết ngân sách về trung ương tăng lên, tỷ lệ để lại sẽ giảm, sẽ có những khó khăn tác động đến quá trình phát triển, tuy nhiên theo ông Phong: "Dù khó khăn cỡ nào cũng phải đảm bảo tỷ lệ đầu tư cho văn hóa giáo dục và an sinh xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế hạ tầng đầu tư nói chung phải ưu tiên cho 7 chương trình đột phá Thành ủy đã thông qua, còn dành lại một phần làm vốn mồi và đối ứng vì chúng ta đang mời gọi nhà đầu tư. Đồng thời phải đa dạng hóa các hình thức vốn đối ứng đầu tư”.

Be mac Hoi nghi Thanh uy lan thu 8: Hop luc de vuot kho

Ông Phong cho biết: Sau hội nghị này, nếu HĐND thông qua nghị quyết, UBND TP sẽ dành một ngày để bàn về các triển khai thực hiện, xác định các đầu việc hẳn hoi, chứ không nói chung chung, không hành động khơi khơi. UBND đã có kế hoạch về bảy chương trình hành động, năm 2017 làm gì sẽ xác định rõ cụ thể. Triển khai các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu, huy động thế nào, đánh giá lại các yếu tố để khai thác nguồn thu như quỹ đất, quỹ nhà và làm sao bảo đảm cơ hội phát triển cho 50.000 doanh nghiệp mới và các doanh nghiệp đã hoạt động ổn định sản xuất”.

Quỳnh Mai

Giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội

Năm 2017, TP tập trung thực hiện các giải pháp, nỗ lực, cố gắng đảm bảo kế hoạch đầu tư cân đối giữa phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề cấp bách về hạ tầng, ngập nước, chỉnh trang đô thị đồng thời với việc chăm lo an sinh xã hội, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, phấn đấu tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội năm 2017.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2017 như sau: Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,4-– 8,7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP; thành lập mới 50.000 doanh nghiệp; giảm 1,2% hội nghèo theo chuẩn chương trình giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2016-2020; tạo việc làm mới cho 125.000 lao động; đạt 264 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi); đạt 17 bác sĩ/10.000 dân; 42 giường bệnh/10.000 dân…

 
TIN MỚI